Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2015
Słowo wstępne
Genetyka w chirurgii
  • Współczesna genetyka kliniczna w rękach chirurga onkologa – raki piersi i jelita grubego Kup dostęp

    prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak, prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald, dr n. med. Tomasz Huzarski, prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski, dr hab. n. med. Anna Jakubowska, dr hab. n. med. Bohdan Górski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kurzawski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski, lek. Oleg Oszurek, dr hab. n. med. Janusz Menkiszak, prof. dr hab. n. med. Izabela Rzepka-Górska, dr n. med. Janina Suchy, mgr Katarzyna Tutlewska

Badanie lekarskie w chirurgii
Chirurg w sądzie
Nieprawidłowości w jamie otrzewnej
Stan odżywienia w chirurgii