Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Redaktor Naczelny

Small fr%c4%85czek mariusz nowy opt

dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w 2016 r. numer „Chirurgii po Dyplomie”. W imieniu członków Redakcji i Rady Naukowej składam Państwu najlepsze życzenia na Nowy Rok – dużo optymizmu, szczęścia i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Wielu z nas z pewnością zastanawia się, co ten rok przyniesie, również w ochronie zdrowia. Wstępne zapowiedzi nowego rządu wskazują na plany bardzo radykalnych zmian. Nie trzeba być wysokiej klasy specjalistą, aby zauważyć, że dotychczasowy model organizacji i finansowania ochrony zdrowia się nie sprawdził. Postępująca komercjalizacja systemu, w którym podstawową formą działalności jest spółka kapitałowa, sprawia, że leczenie staje się wyłącznie biznesem. Istnieje coraz większa pokusa realizacji tylko opłacalnych w wycenie NFZ procedur. Płatnik – absolutny monopolista – dyktuje ceny, które w przypadku chirurgii bywają nieopłacalne. Dodatkowo limituje ich wykonanie, co skutkuje niezaspokojeniem potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. System ochrony zdrowia wymaga zatem zmiany. Pytanie, jak to zrobić? Sama zmiana płatnika z jednego monopolisty na innego bez głębokich zmian systemowych jest skazana na porażkę. Żyjemy w ciekawych czasach…

Częstość rozpoznawania niedokrwienia kończyn dolnych sprawia, że każdy chirurg ma do czynienia z takim problemem co najmniej kilka razy w tygodniu. Rokowanie chorych jest zdecydowanie złe, również dlatego że choroba naczyń ma charakter uogólniony – obejmuje ze zmiennym nasileniem naczynia wieńcowe, mózgowe. Doceniając rangę problemu, poprosiłem prof. Sławomira Nazarewskiego o przygotowanie dla Państwa artykułu – kompendium diagnostyki i leczenia chorych na krytyczne niedokrwienie kończyn. Zachęcam do jego przeczytania.

Mikrobiolodzy biją na alarm. Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. Waleria Hryniewicz mówi wprost: „XXI wiek to era postantybiotykowa”. Nadużywanie antybiotyków prowadzi do rosnącej antybiotykooporności. Bakterie coraz szybciej dostosowują się do nowych antybiotyków, a my mamy coraz mniej do zaoferowania. Bakterie nauczyły się również przekazywać oporność na antybiotyki. Rada Naukowa „Chirurgii po Dyplomie” postanowiła poświęcić temu problemowi cykl artykułów. Otwiera je praca prof. Ryszarda Marciniaka i dr. Adama Bobkiewicza „Najczęstsze błędy w leczeniu zakażeń w chirurgii”.

Mimo zaawansowanych technik diagnostycznych i coraz większych możliwości leczenia chirurgicznego odsetek 5-letniego przeżycia w przypadku chorych na raka przełyku i żołądka jest niezadowalający. Pozostaje poszukiwanie metod wspomagających chirurgię. O roli chemioterapii w nowoczesnym leczeniu chorych na raka przełyku i raka żołądka napisali dla Państwa prof. Andrzej Deptała i dr Paweł Nurzyński.

Rosnąca rola chirurgii małoinwazyjnej sprawia, że chirurgia laparoskopowa znajduje trwałe miejsce w onkologii. Prof. Jerzy Rudnicki i dr Maciej Sebastian przygotowali artykuł na temat roli zabiegów laparoskopowych u chorych na nowotwory jelita grubego.

Kolejny artykuł, o postępach w leczeniu raka trzustki, napisał prof. Maciej Słodkowski.

Chirurgia urazów stanowi niezwykle ważny element naszego codziennego postępowania. Poprosiłem dr hab. Wojciecha Pypnę o omówienie dla Państwa zasad współczesnej diagnostyki i terapii chorych po urazach narządów układu moczowego.

Jak zwykle kończymy działem porad prawnych. Tym razem dr Radosław Drozd analizuje problem postępowania w przypadku odmowy zgody na leczenie.

Przekazujemy Państwu lutowe wydanie „Chirurgii po Dyplomie” z nadzieją, że prezentowane artykuły zainteresują Państwa i przyczynią się do uporządkowania i poszerzenia Państwa wiedzy.

Życzę Państwu interesującej lektury.

Do góry