Darmowa dostawa na wszystkie publikacje w sklepie podyplomie.pl  Przejdź do sklepu >


Chirurgia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2016

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Chirurgia onkologiczna
Urologia
Opieka okołooperacyjna
Chirurg w sądzie