Chirurgia onkologiczna

Chirurgia małoinwazyjna w onkologii

prof. dr hab. Jerzy Rudnicki

dr n. med. Maciej Sebastian

Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. Jerzy Rudnicki, Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław. Tel.: (71) 734 3000. E-mail: jrudnicki@op.pl

Chirurgia laparoskopowa zdobywa coraz silniejszą pozycję w zabiegach onkologicznych na jelicie grubym. Istotnym zagadnieniem są korzyści, które może odnieść pacjent leczony nowymi technikami operacyjnymi.

Wprowadzenie

Chirurgia małoinwazyjna – laparoskopowa – w onkologicznych zabiegach nowotworów jelita grubego i jej przewaga nad tradycyjną chirurgią otwartą jest przedmiotem wielu dyskusji w środowisku onkologów i chirurgów. Pomimo wyraźnych zalet w bezpośrednim okresie pooperacyjnym – mniejszego nasilenia dolegliwości bólowych, szybszego uruchomienia pacjenta, krótszego czasu hospitalizacji oraz lepszych wyników kosmetycznych – cały czas toczy się debata nad odległymi efektami zabiegów laparoskopowych. W naszej ocenie oraz w ocenie innych autorów nie są one gorsze, a w wielu aspektach są nawet lepsze niż w chirurgii klasycznej.

Na podstawie literatury światowej oraz własnych doświadczeń chcemy omówić rolę chirurgii laparoskopowej w zabiegach onkologicznych jelita grubego.

Parametry śródoperacyjne

Czas zabiegu operacyjnego

Zabiegi laparoskopowe trwają dłużej niż zabiegi metodą otwartą. Związane jest to z koniecznością pracy w kilku kwadrantach jamy brzusznej, metodami zaopatrywania krezki i naczyń, sposobem wytwarzania zespolenia jelitowego oraz koniecznością usunięcia nieraz dużego preparatu z jamy brzusznej. Ponadto czas zabiegu operacyjnego skraca się, w miarę jak operator nabywa doświadczenia (krzywa uczenia się).1

Utrata krwi

Zabiegi laparoskopowe w porównaniu z zabiegami klasycznymi powodują znacznie mniejszą śródoperacyjną utratę krwi (w związku z czym wykonuje się mniej transfuzji krwi) oraz mniejsze krwawienie pooperacyjne.1

Translokacja bakterii

Teoretycznie manipulacja preparatem w trakcie zabiegu operacyjnego oraz podwyższone ciśnienie wewnątrzbrzuszne mogą sprzyjać translokacji bakterii. Wykazano, iż migracja bakterii jest większa po mobilizacji jelita niż przed tym manewrem zarówno w grupie pacjentów operowanych metodą laparoskopową, jak i klasyczną (p <0,05). Nie stwierdzono natomiast statystycznie istotnej różnicy pomiędzy tymi dwiema grupami chorych.2

Uszkodzenie moczowodów

W chirurgii okrężnicy częstość uszkodzeń moczowodów u pacjentów operowanych laparoskopowo i klasycznie nie różni się. W chirurgii odbytnicy częstość tego powikłania jest większa, jeśli zabieg jest wykonywany laparoskopowo. W chirurgii jelita grube...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bezpośrednie wyniki pooperacyjne

Odpowiedź stresowa organizmu po zabiegach laparoskopowych jest słabsza niż po zabiegach metodą otwartą, co jest bezpośrednio związane z mniejszym urazem tkanek. Stężenie [...]

Odległe wyniki pooperacyjne

Chirurgia jamy brzusznej jest związana z ryzykiem powstania przepukliny w bliźnie pooperacyjnej oraz niedrożności jelita cienkiego. Częstość powstania przepukliny pooperacyjnej określa się na [...]

Podsumowanie

Chirurgia laparoskopowa jelita grubego w leczeniu chorób nowotworowych ma podobną skuteczność jak chirurgia klasyczna ze względu na bezpośrednie oraz odległe korzyści dla [...]
Do góry