Chirurgia onkologiczna

Ablacja mikrofalowa w leczeniu guzów wątroby

dr n. med. Piotr Remiszewski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr n. med. Piotr Remiszewski, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 00-097 Warszawa. Tel.: (22) 599 2545, faks: (22) 599 1545

W leczeniu nowotworów wątroby oprócz tradycyjnych metod chirurgicznych coraz częściej stosuje się techniki alternatywne, m.in. ablację mikrofalową. Techniki alternatywne są wykorzystywane, kiedy z różnych powodów nie można zastosować tradycyjnej chirurgii.

Wprowadzenie

Techniką z wyboru i złotym standardem w leczeniu guzów nowotworowych wątroby jest resekcja miąższu wątroby. W przypadku niektórych nowotworów, szczególnie raka wątrobowokomórkowego (HCC – hepatocellular carcinoma), i pod warunkiem spełnienia ustalonych kryteriów możliwe jest przeszczepienie wątroby.

W przypadku niekorzystnej lokalizacji, zbyt dużej liczby czy wielkości zmian ogniskowych w wątrobie, znacznego uszkodzenia miąższu wątroby (np. marskości, stłuszczenia lub uszkodzenia po chemioterapii) bądź złego stanu ogólnego chorego, współistniejących chorób będących przeciwwskazaniem do rozległej operacji w znieczuleniu ogólnym stosuje się techniki alternatywne.

Techniki zabiegowe stosowane w leczeniu guzów wątroby:

 • resekcja miąższu wątroby z zastosowaniem różnych technik i narzędzi
 • przeszczepienie wątroby
 • chemoembolizacja (TACE – transcatheter arterial chemoembolization) lub chemoinfuzja dotętnicza
 • radioablacja (przy użyciu radioizotopów)
 • techniki termoablacyjne
  • krioablacja (CRYO)
  • termoablacja laserowa (LITT – laser intestitial thermotherapy)
  • termoablacja prądem wysokiej częstotliwości (RFA – radiofrequency ablation)
  • termoablacja mikrofalowa (MWA – microwave ablation).


Najbardziej popularnymi małoinwazyjnymi sposobami leczenia guzów nowotworowych w wątrobie są chemoembolizacja i chemoinfuzja dotętnicza, np. doksyrubicyny (leczenie HCC) lub irynotekanu (leczenie przerzutów gruczolakoraka jelita grubego). Rzadziej zastosowanie mają zabiegi radioablacji, np. izotopami itru.

Techniki termoablacyjne (RFA i MWA), jak również krioterapia znajdują się niejako pomiędzy klasyczną chirurgią i zabiegami radiologii inwazyjnej. Ingerencja w organizm chorego jest większa niż w przypadku inwazyjnych zabiegów radiologicznych, ale nie tak duża jak w przypadku resekcji czy przeszczepienia wątroby. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zabieg jest wykonywany z dostępu przezskórnego, ingerencja jest minimalna.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania do MWA

Najczęstsze wskazanie do wykonania ablacji mikrofalowej to leczenie raka wątrobowokomórkowego. Jakkolwiek leczenie chirurgiczne (resekcja lub przeszczepienie wątroby) nadal pozostaje w tej sytuacji [...]

Przeciwwskazania do MWA

Pomimo minimalnej inwazyjności zabiegu, szczególnie jeśli jest wykonywany techniką przezskórną lub laparoskopowo, istnieje wiele przeciwwskazań do przeprowadzenia ablacji mikrofalowej guzów w wątrobie. [...]

Technika wykonywania termoablacji MWA

Jak już wspomniano, zabieg może być przeprowadzony z dostępu przezskórnego, w trakcie laparoskopii lub laparotomii. Zabieg przezskórny nie musi być wykonywany na sali [...]

Podsumowanie

Termoablacja mikrofalowa jest stosunkowo nową techniką zabiegową, ale coraz częściej znajduje zastosowanie w leczeniu guzów nowotworowych różnych narządów. Szczególnie popularna jest w krajach [...]
Do góry