Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2016

Spis treści

02/2016
Słowo wstępne
Jak ja to robię
Chirurgia naczyń
Chirurgia onkologiczna
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurg w sądzie