Chirurgia dróg żółciowych

Zastosowanie śródoperacyjnego USG podczas cholecystektomii laparoskopowej

dr n. med. Maciej Sebastian

prof. dr hab. n. med. Jerzy Rudnicki

Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji: dr n. med. Maciej Sebastian, Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. 71 734 30 25. E-mail: mseba@op.pl

To niezwykle przydatne narzędzie w ocenie stosunków anatomicznych w płaszczyźnie preparowania. Badanie można powtórzyć w dowolnym momencie zabiegu operacyjnego, jest bowiem praktycznie nieinwazyjne.

Wstęp

Uszkodzenie dróg żółciowych w trakcie cholecystektomii laparoskopowej pozostaje cały czas realnym niebezpieczeństwem dla pacjenta, naraża go na długotrwałe leczenie i kalectwo. Stanowi też ryzyko dla chirurga, który ponosi odpowiedzialność za zaistniałe powikłanie. Zanim zaczęto stosować techniki laparoskopowe, do uszkodzeń dróg żółciowych w trakcie cholecystektomii otwartej dochodziło w około 1/300 przypadków (0,3%). Podczas cholecystektomii laparoskopowej to ryzyko jest większe i wynosi 1/200 (0,5%).1 W związku z tym istnieje ogromne zapotrzebowanie na technikę, która w maksymalny sposób zmniejszy to ryzyko i pozwoli operatorowi nabrać pewności, że prawidłowo preparuje, klipsuje i przecina odpowiednie struktury. Wymagania te spełnia śródoperacyjne USG laparoskopowe (LUS – laparoscopic ultrasonography), które umożliwia chirurgowi w dowolnym momencie zabiegu korygowanie płaszczyzny preparowania. Przy czym jest to badanie nieobciążające pacjenta i bezpieczne dla zespołu operacyjnego.

Wskazania i przebieg badania

Zastosowanie LUS w trakcie cholecystektomii laparoskopowej spełnia dwie funkcje:

  • obrazuje złogi w drogach żółciowych
  • umożliwia ocenę stosunków anatomicznych w okolicy trójkąta Calota i więzadła wątrobowo-dwunastniczego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Główne korzyści z zastosowania LUS

LUS to niezwykle przydatne narzędzie w ocenie stosunków anatomicznych w płaszczyźnie preparowania (w badaniu Biflla i wsp. z 2001 r. rutynowe zastosowanie LUS wiązało się z brakiem [...]

Porównanie LUS i cholangiografii śródoperacyjnej3,4

LUS umożliwia różnicowanie pomiędzy strukturami naczyniowymi i beznaczyniowymi w trybie duplex doppler (np. nieanatomiczny przebieg prawej tętnicy wątrobowej). Dzięki temu badaniu można uniknąć [...]

Podsumowanie

Zastosowanie LUS redukuje do minimum stres i niepewność związaną z klipsowaniem i przecinaniem przewodu pęcherzykowego (czy nie jest to przewód żółciowy wspólny?) i tętnicy pęcherzykowej [...]
Do góry