DARMOWA DOSTAWA w sklepie |
Użyj kodu DOSTAWA | Tylko do: 24.04


Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2016

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Stany nagłe
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia dróg żółciowych
Chirurgia dróg moczowych
Chirurgia naczyń
Chirurgia przełyku
Chirurg w sądzie