Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2016

Spis treści

05/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Stany nagłe
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia dróg żółciowych
Chirurgia dróg moczowych
Chirurgia naczyń
Chirurgia przełyku
Chirurg w sądzie