Temat numeru

Chirurgia bariatryczna – zabiegi z dostępu klasycznego i laparoskopowego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik

lek. Michał Janik

dr n. med. Andrzej Kwiatkowski

Klinika Chirurgii Ogólnej Onkologicznej Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128, Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii

Szybki postęp w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej stał się możliwy dzięki laparoskopii.

Wstęp

Początki chirurgii bariatrycznej sięgają połowy lat 50. ub w. Początkowo operacje wykonywano w celu znacznego skrócenia pasażu pokarmu. Przynosiły one dobry wynik, jeżeli chodzi o ubytek masy ciała, ale z biegiem czasu okazało się, że prowadziły również do bardzo dużych zaburzeń metabolicznych. Z tego względu zostały zastąpione innymi operacjami, takimi jak wyłączenie żołądkowo-jelitowe czy operacja pionowej plastyki żołądka. Wydaje się jednak, że olbrzymi postęp w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej stał się możliwy dzięki laparoskopii. Szybki rozwój tej dziedziny chirurgii nastąpił w latach 90. ubiegłego stulecia.1,2

Przez lata uważano, że dostęp otwarty i laparoskopowy są równorzędne. Jednak korzyści dla chorego wynikające z minimalizowania urazu, a także łatwiejszy dostęp do operowanego narządu spowodowały, że obecnie dominującą techniką jest laparoskopia. Według raportu International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) w 2013 r. 95,7% operacji na świecie przeprowadzono metodą laparoskopową. Dane pochodzące z Polski wskazują na jeszcze większy odsetek zabiegów laparoskopowych (96,4%).

Współczesne metody chirurgicznego leczenia otyłości

Obecnie najczęściej stosowane metody chirurgicznego leczenia otyłości to:

  • laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (LSG – laparoscopic sleeve gastrectomy)
  • laparoskopowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe na pętli Roux-Y (LRYGB – laparoscopic Roux-Y gastric bypass)
  • laparoskopowe pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe (MGB – laparoscopic mini gastric bypass).3,4

Porównanie operacji techniką otwartą i laparoskopową

H.L. Tian i wsp. w 2011 r. porównali operacje wyłączenia żołądkowo-jelitowego techniką otwartą i laparoskopową. Pod uwagę wzięli następujące czynniki:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Operacje rewizyjne

Operacje rewizyjne, które są technicznie trudne do wykonania (szczególnie po operacjach na otwarto), wymagają dużej biegłości operatora.7,8 W naszej klinice wykonujemy 20-30 [...]

Koszty operacji

Są jeszcze kwestie finansowe zabiegów operacyjnych na otwarto i laparoskopowych. Na szali stają dwie techniki – po policzeniu kosztu sali operacyjnej, kosztu [...]

Podsumowanie

Uważam, że laparoskopia jest najlepszą techniką operowania chorych otyłych. Nawet w przypadku pacjentów po operacjach klasycznych zaczynamy zawsze techniką laparoskopową. Konwersja jest [...]
Do góry