Stany nagłe

Technika laparoskopowa w chirurgicznych stanach nagłych

dr n. med. Michał Pędziwiatr

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński

II Katedra Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich

Adres do korespondencji: II Katedra Chirurgii UJ, ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków.

Technika laparoskopowa w wielu kwestiach pozwala na poprawę wyników leczenia chirurgicznego, chociaż nie jest ona wolna od wad. Mimo że wiąże się ze zmniejszeniem powikłań pooperacyjnych, a w wybranych stanach klinicznych również śmiertelności, zabieg laparoskopowy uznawany jest za technicznie trudniejszy, a jego koszty są wyższe niż operacji klasycznej. Sytuacja ta zmienia się jednak, jeśli wziąć pod uwagę analizę kosztów hospitalizacji oraz leczenia powikłań.

Wstęp

Wprowadzenie laparoskopii do powszechnego użytku należy uznać za największe osiągnięcie w chirurgii jamy brzusznej w ciągu ostatnich dwóch dekad. Liczne publikacje z ostatnich lat dowiodły, że dzięki laparoskopii możliwe jest przyspieszenie rekonwalescencji i zmniejszenie odsetka powikłań. Lepszy jest też efekt kosmetyczny niż w przypadku operacji planowych. Obecnie również w naszym kraju obserwuje się stały wzrost liczby zabiegów wykonywanych techniką minimalnie inwazyjną, w tym rozległych operacji brzusznych (jelito grube, żołądek, trzustka). Co więcej, zmianę tę wymuszają czynniki związane z samymi pacjentami. Po pierwsze, starzenie się społeczeństwa i zwiększenie odsetka chorych z grup tzw. wysokiego ryzyka nierzadko wymaga od nas podjęcia decyzji dotyczących bezpieczeństwa operacji i wyboru mniej obciążającej operacji małoinwazyjnej. Po drugie, zmienia się nastawienie samych chorych do techniki operacyjnej, którzy niejednokrotnie kategorycznie domagają się operacji laparoskopowej.

O ile więc nikt nie ma wątpliwości co do zalet laparoskopii w chirurgii planowej, o tyle w przypadku operacji wykonywanych ze wskazań nagłych nadal w większości ośrodków dominuje dostęp klasyczny. Decydują o tym różne względy. Nie bez znaczenia jest przywiązanie do tradycji i opór przed wprowadzeniem czegoś nowego. Często jednak najistotniejsze są względy praktyczne: brak sprzętu i narzędzi w godzinach popołudniowych i nocnych oraz nieobecność na dyżurze wykwalifikowanego chirurga mającego stosowne umiejętności. Kolejną barierą jest też dłuższy czas operacji, zwłaszcza jeżeli są one wykonywane sporadycznie, a zespół operacyjny nie posiada wystarczającego doświadczenia. Na wstępnych etapach nakłady pracy ze strony średniego personelu związane z przygotowaniem instrumentarium są większe. Nie zmienia to jednak faktu, że i w tej dziedzinie chirurgii dokonały się istotne zmiany, a wyniki badań naukowych w pewnych przypadkach jednoznacznie wskazują na zalety laparoskopii.

Tradycyjnie przyjmuje się, że tzw. ostry brzuch to różnorodna grupa chorób, które z definicji wymagają lub mogą wymagać doraźnej interwencji chirurgicznej. Zalicza się do nich schorzenia przebiegające z objawami zapalenia otrzewnej oraz niedrożnoś...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

Dziś laparoskopowa appendektomia to bez wątpienia najczęstszy ostrodyżurowy zabieg chirurgiczny wykonywany małoinwazyjnie. Prawdopodobnie również z tego powodu liczba publikacji dotyczących tego tematu jest [...]

Perforacja wrzodu trawiennego

Wprowadzenie skutecznej farmakoterapii (antagonistów receptora H2, inhibitorów pompy protonowej (PPI) oraz antybiotyków w leczeniu infekcji H. pylori) istotnie zmniejszyło częstość występowania choroby [...]

Ostre powikłane zapalenie uchyłków jelita grubego

W odróżnieniu od choroby wrzodowej zapadalność na chorobę uchyłkową jelita grubego zwiększa się, co w oczywisty sposób przekłada się na zwiększenie częstości jej [...]

Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego

Ustalenie przyczyny niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego jest coraz częściej możliwe przedoperacyjnie dzięki postępowi w zakresie diagnostyki obrazowej. Do najczęstszych przyczyn należą zrosty [...]

Podsumowanie

Postawienie trafnego rozpoznania podczas ostrego dyżuru nierzadko stanowi olbrzymie wyzwanie dla chirurga. Mimo znacznego postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w dziedzinie diagnostyki, [...]
Do góry