Jak ja to robię

Wewnątrznaczyniowe leczenie chorób żył

dr n. med. Adam Zieliński

Chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, flebolog

Adres do korespondencji: dr n. med. Adam Zieliński, Centrum Medyczne doktorA, ul. Trakt Brzeski 57B, 05-077 Warszawa. E-mail: adam.zielinski@doktora.pl

Przewlekła niewydolność żylna i związane z nią objawy towarzyszą ludzkości od tysiącleci. Z tego względu od wielu lat również medycyna poszukuje sposobów jej leczenia.

Wstęp

W ciągu ostatnich 20, 30 lat wiedza na temat patologii żylnej kończyn dolnych zmieniła wymiar z obserwacyjno-epidemiologicznego na oparty na naukowych podstawach, wynikających z badania patomechanizmu choroby i hemodynamiki przepływu w nieprawidłowo funkcjonujących naczyniach żylnych. Stało się to bazą do rozwoju nowoczesnych metod leczenia flebologicznego i ukierunkowało działania terapeutyczne na zastosowanie metod postępowania małoinwazyjnego, szczególnie technik wewnątrznaczyniowych. Metody te znalazły uznanie międzynarodowych gremiów flebologicznych – uważane są za sposoby pierwszego wyboru, co znajduje odzwierciedlenie w wielu rekomendacjach i zaleceniach dotyczących terapii w przewlekłej niewydolności żylnej. W wielu częściach świata wewnątrznaczyniowe zamykanie światła niewydolnych pni żylnych niemal całkowicie wypiera chirurgiczny stripping. Również w Polsce metody te stosuje się coraz powszechniej. Niewiele osób wie, że za ojca ablacji wewnątrznaczyniowej należy uważać polskiego chirurga Mieczysława Politowskiego, który w 1964 r. opublikował w „Surgery” artykuł opisujący doświadczenia jego zespołu w leczeniu żylaków kończyn dolnych za pomocą wewnątrzżylnej elektrokoagulacji.

W tym artykule prezentuję dwie metody małoinwazyjnego postępowania wewnątrznaczyniowego, które stosuję najczęściej: laserową ablację oraz skleroterapię.

Laserowa ablacja niewydolnych pni żylnych (EVLT, EVLA)

Najstarszym z obecnie zalecanych i najczęściej stosowanych sposobów ablacji wewnątrznaczyniowej jest laserowe zamknięcie głównych pni żylnych. Metoda ta jest stosowana od 1999 r., a pierwsze wyniki leczenia niewydolności żylnej za pomocą energii laserowej opublikowano w 2001 r. Dwa lata później zaczęto stosować ją w Polsce. Niedługo później miałem okazję zapoznać się z tym sposobem leczenia. Po wnikliwym i krytycznym przyjrzeniu się podstawom fizycznym, biologicznym oraz wynikom operacji przeprowadzanych przez inne ośrodki flebologiczne na świecie i w Polsce, a także po rozmowach i szkoleniach w tych jednostkach rozpocząłem leczenie chorych metodą laserową. Szczególnie ważne były dla mnie spotkania z niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie, dr. hab. Tomaszem Urbankiem, który umocnił moją wiarę (początkowo nieco kruchą) w przydatność zabiegów EVLT.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Laserowa ablacja niewydolnych pni żylnych (EVLT, EVLA)

Najstarszym z obecnie zalecanych i najczęściej stosowanych sposobów ablacji wewnątrznaczyniowej jest laserowe zamknięcie głównych pni żylnych. Metoda ta jest stosowana od 1999 r., [...]

Uwagi końcowe

Przedstawiona metoda wykonania laserowej ablacji żyły odpiszczelowej różni się od klasycznego zabiegu sposobem dostępu do pnia żyły. W swojej praktyce stosuję tę [...]

Skleroterapia

Pierwsze informacje o wykonywaniu zabiegów podobnych do obecnej skleroterapii, czyli zabiegu powodującego obkurczenie i zwłóknienie pni żylnych, pojawiały się w historii medycyny już w XVII [...]

Postępowanie pozabiegowe i uwagi końcowe

Bezpośrednio po zabiegu z użyciem piany chory powinien leżeć przez 15-20 minut bez wykonywania gwałtownych ruchów, z lekko uniesionymi kończynami dolnymi. Manewr ten [...]
Do góry