Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2016

Spis treści

06/2016
Słowo wstępne
Jak ja to robię
Chirurgia onkologiczna
Przypadek kliniczny
Żywienie w okresie okołooperacyjnym
Chirurgia onkologiczna
Chirurg w sądzie