Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2016

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2016
Słowo wstępne
Jak ja to robię
Chirurgia onkologiczna
Przypadek kliniczny
Żywienie w okresie okołooperacyjnym
Chirurgia onkologiczna
Chirurg w sądzie