Bardzo niebezpieczne jest zadzierzgnięcie uwięźniętej przepukliny, tzn. zaciśnięcie wrót przepukliny wokół jej zawartości tak mocno, że dochodzi do ucisku pętli jelitowych i niedrożności przewodu pokarmowego. Zaciśnięcie naczyń odżywiających uwięźnięte pętle jelitowe powoduje ich martwicę. Objawy zadzierzgnięcia to nagły ból w okolicy przepukliny, zaczerwienienie, nadmierne ucieplenie i obrzęk skóry nad przepukliną oraz objawy ogólne, takie jak nudności, wymioty, zatrzymanie gazów i stolca. Stan chorego gwałtownie się pogarsza. Pojawia się bezpośrednie zagrożenie życia wymagające pilnego leczenia operacyjnego.

Do góry