Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2017

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Chirurgia naczyń
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia endokrynologiczna
Przypadek kliniczny
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta