Spis treści

01/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Chirurgia jelit
Chirurgia naczyń
Zakażenia w chirurgii
Chirurgia naczyń
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta