Już 23 września (środa) drugie bezpłatne spotkanie Akademia Pediatry 2020! WEŹ UDZIAŁ >


Chirurgia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2017

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Chirurgia jelit
Chirurgia naczyń
Zakażenia w chirurgii
Chirurgia naczyń
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta