Przypadek kliniczny

Zespół Ogilviego z pęknięciem kątnicy – powikłanie po nagłym zatrzymaniu krążenia

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, lek. Michał Pusty

Oddział Chirurgii z Pododdziałem Proktologii

Szpital Solec w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Oddział Chirurgii z Pododdziałem Proktologii, Szpital Solec, ul. Solec 93, 00-382 Warszawa. E-mail: prof.bielecki@gmail.com

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka Ch.M., w wieku 71 lat, została przyjęta 6 listopada 2016 roku o godz. 3:05 do OIT Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala na Solcu w Warszawie. W domu chora w obecności zespołu pogotowia ratunkowego doznała nagłego zatrzymania krążenia (NKZ) w mechanizmie PEA. Pogotowie zostało wezwane z powodu dyskomfortu i bólów w klatce piersiowej. Reanimacja krążeniowo-oddechowa była skuteczna. Po transmisji danych klinicznych chora nie została zakwalifikowana do leczenia hemodynamicznego. Kobietę przewieziono do SOR.

W wywiadach od 8 lat niedrobnokomórkowy rak płuca leczony chemioradioterapią. Rak zlokalizowany w lewym płucu nacieka śródpiersie, naczynia i osierdzie. Chora od wielu lat ma powtarzające się napadowe migotanie przedsionków i zaburzenia lękowe z komponentą depresyjną. Stwierdzono znacznego stopnia otyłość (BMI >40). W chwili przyjęcia na oddział intensywnej terapii stan kobiety był bardzo ciężki. Chora bez kontaktu słowno-logicznego, pobudzona ruchowo, wymagała sedacji. Stwierdzono niewydolność krążeniowo-oddechową. Pacjentka została zaintubowana i rozpoczęto mechaniczną wentylację. Krążenie krwi wspomagano dożylnym wlewem katecholamin. 10 listopada 2016 roku wdrożono trzydniową terapię nerkozastępczą. Kobieta była żywiona enteralnie i parenteralnie. Z powodu przedłużającej się intubacji wykonano tracheostomię. Nawracające epizody migotania przedsionków leczono wlewami z amiodaronu. Podawano antybiotyki, m.in. klindamycynę i meropenem. Od 21 listopada zaobserwowano narastające wzdęcie brzucha i wzmożone napięcie powłoki brzusznej przy zachowanej leniwej nieprzeszkodowej perystaltyce jelit. Zaobserwowano także wzrost CRP do 173 mg/l. 22 listopada (17 doba pobytu na OIT) stan chorej nadal był bardzo ciężki, czynność serca przyspieszona do 150/min, CRP 227 mg/l, leukocytoza 10 200/mm3. Brzuch wzdęty, bolesny podczas badania ręcznego. Wykonano badanie radiologiczne, które wykazało znaczne rozdęcie jelita grubego i dużą ilość wolnego gazu w jamie brzusznej. Z powodu podejrzenia przedziurawienia przewodu pokarmowego poproszono o konsultację chirurga. Chorą zakwalifikowano do pilnej operacji.

22 listopada o godz. 19:15 chorą przewieziono na blok operacyjny. Otwarto jamę brzuszną z cięcia środkowego. Stwierdzono znaczne rozdęcie okrężnicy, szczególnie kątnicy i wstępnicy. Na przedniej ścianie kątnicy i wstępnicy widoczne było linijne...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wstęp

Rzekomo mechaniczna ostra niedrożność jelita grubego (zespół Ogilviego) jest rzadką jednostką chorobową. Lekarze mają niewielkie doświadczenie w jej wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu. Terapię [...]

Rozpoznanie

Patofizjologia zespołu Ogilviego nie jest znana, ale przypuszcza się, że za jego powstawanie jest odpowiedzialnych wiele czynników.

Leczenie

W leczeniu można rozważyć kilka opcji terapeutycznych:

Wnioski końcowe

Ostra rzekomo mechaniczna niedrożność jelita grubego (zespół Ogilviego) polega na znacznym poszerzeniu średnicy jelita grubego bez przeszkody mechanicznej. Etiopatogeneza choroby nie [...]

Do góry