Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Redaktor Naczelny

Small fr%c4%85czek mariusz nowy opt

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Znów mamy wakacje. Nikt nas nie zmusza do robienia tego, na co nie mamy ochoty. Czas wolny daje nam poczucie wolności. Jednak w moim przekonaniu czas wolny sam w sobie jest niewiele wart. Receptą na indywidualny sukces jest odpowiednie zagospodarowanie czasu. Dla jednych spełnieniem jest wielogodzinny pobyt na plaży, dla innych nieustanne podróże. Życzę Państwu w imieniu redakcji i autorów „Chirurgii po Dyplomie”, aby po wypoczynku każdy z Państwa poczuł się spełniony. Mam też nadzieję, że choćby małą cząstką tego spełnienia będzie lektura bieżącego wydania „Chirurgii po Dyplomie”.

Dołożyliśmy wielu starań, aby nie zawieść Państwa oczekiwań, poprosiliśmy o przygotowanie artykułów obejmujących wiele zagadnień z dziedziny chirurgii.

Podstawową symptomatologią zaburzeń dopływu krwi do kończyn dolnych są bóle o typie chromania przestankowego. W okresie bardziej zaawansowanym pojawiają się bóle spoczynkowe. Kolejnym objawem zaburzeń perfuzji kończyny jest powstanie owrzodzeń niedokrwiennych. Klasyczne leczenie miejscowe jest z oczywistych względów mało skuteczne. Dr hab. Krzysztof Bojakowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie omawia sposoby kwalifikacji i taktykę leczenia owrzodzeń tętniczych kończyn dolnych.

Przeglądając wyniki ankiet wypełnionych przez ordynatorów i kierowników klinik chirurgicznych województwa mazowieckiego, zwróciłem uwagę na operacje piersi wykonywane stosunkowo często w oddziałach terenowych. Wydaje się, że w XXI wieku normą po resekcji piersi powinna być operacja rekonstrukcyjna. Z tego względu poprosiłem dr. hab. Bartłomieja Noszczyka z Kliniki Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, aby przedstawił współczesne metody rekonstrukcji piersi. Gorąco zachęcam do zapoznania się z treścią jego artykułu.

Od dawna dyskutujemy na temat otyłości olbrzymiej. Publikowaliśmy już na łamach „Chirurgii po Dyplomie” prace poświęcone skuteczności różnych metod operacyjnych, także w kontekście leczenia zespołu metabolicznego i cukrzycy typu 2. Tym razem poprosiłem prof. Wiesława Tarnowskiego, aby wraz z zespołem z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie omówił związek otyłości z występowaniem chorób nowotworowych.

Skala działań transplantologicznych jest limitowana liczbą odpowiednich dawców. Wydłużająca się lista oczekujących na przeszczepienie skłania chirurgów transplantologów do rozszerzania wskazań dotyczących dawców narządów o tych, którzy znajdują się na granicy kryteriów kwalifikacji. Niezwykle trudne zagadnienia, obejmujące zarówno monitorowanie narządu, jak i ocenę jego przydatności, omawia prof. Artur Pupka wraz z zespołem z Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B przed zabiegami operacyjnymi są rutynowym postępowaniem przed planowymi operacjami. Artykuł dr. hab. Michała Kukli i dr hab. Brygidy Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ma charakter dydaktyczny. Autorzy poruszają w nim szczególnie interesujący problem – sposób postępowania z chorym, który odmawia wykonania szczepień przed operacją.

W kolejnej pracy zespół z Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prezentuje kazuistyczny przypadek problemów gastrycznych spowodowanych przez trichobezoar.

Coraz mniej wyobrażam sobie „Chirurgię po Dyplomie” bez działu prawnego. Tym razem dr Radosław Drozd omawia z pozoru oczywisty problem równouprawnienia w sądzie.

Mam nadzieję, że prezentowane artykuły Państwa zainteresują i trud autorów oraz redaktorów niniejszego wydania zostanie nagrodzony.

Życzę Państwu interesującej lektury!

Redaktor Naczelny „Chirurgii po Dyplomie”

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Do góry