Chirurgia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2017

Spis treści

04/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Chirurgia bariatryczna
Chirurgia plastyczna
Transplantologia
Przygotowanie do operacji
Przypadek kliniczny
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta