Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2017

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2017
Słowo wstępne
Chirurgia onkologiczna
Jak ja to robię
Chirurgia naczyń
 • Owrzodzenie żylne goleni Kup dostęp

  dr n. med. Andrzej Wojtak

  dr hab. n. med. Piotr Terlecki

  dr n. med. Marek Iłżecki

  lek. Wojciech Rogala

  dr n. med. Marcin Feldo

  dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz

Proktologia
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta