Chirurgia naczyń

Podejrzenie ostrej choroby naczyniowej na SOR

dr hab. n. med. Jacek Budzyński1,2 
dr n. med. Marek Ciecierski2

1 Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Jacek Budzyński, Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel./faks +48 52 36 55 148. E-mail: budz@cps.pl

Rodzaj objawów, ich umiejscowienie, nasilenie i możliwość odwrócenia zmian indukowanych przez niedokrwienie zależą głównie od jego lokalizacji narządowej, nasilenia metabolizmu w danej tkance, szybkości narastania niedokrwienia oraz jego patomechanizmu i przyczyny.

Wstęp

Choroby układu sercowo-naczyniowego w krajach rozwiniętych są dominującą przyczyną chorobowości i umieralności.1 Nic więc dziwnego, że stanowią one jeden z najczęstszych problemów klinicznych w pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Ponieważ funkcjonowanie każdego z układów i narządów w organizmie człowieka wymaga stałego dowozu tlenu i substancji odżywczych oraz odprowadzania produktów przemiany materii, zaburzenia perfuzji narządowej powodują szybko rozwijające się objawy ich dysfunkcji, a w przypadku braku reperfuzji – zawał (martwicę) całego lub części narządu. Rodzaj objawów, ich umiejscowienie, nasilenie i możliwość odwrócenia zmian indukowanych przez niedokrwienie zależą głównie od jego lokalizacji narządowej (np. ostry zespół wieńcowy, udar niedokrwienny, ostre zespoły aortalne, ostre niedokrwienie kończyny, ostre niedokrwienie jelit itd.), nasilenia metabolizmu w danej tkance, szybkości narastania niedokrwienia (zwężenie, okluzja naczynia, stopień rozwoju krążenia obocznego) oraz jego patomechanizmu (zaburzenia napływu tętniczego, upośledzenie odpływu żylnego) i przyczyny (zakrzep, zator, rozwarstwienie, uraz, ucisk z zewnątrz).2-8

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie podmiotowe

Umiejętne postępowanie w przypadku ostrego problemu naczyniowego może uratować życie, a także uchronić pacjenta przed poważnym kalectwem, takim jak następstwa udaru mózgu, utrata [...]

Badanie przedmiotowe

Stan przytomności pacjenta – ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości, spowodowane np. wstrząsem septycznym w przebiegu zakażonej martwicy kończyny, które uniemożliwiają uzyskanie świadomej zgody [...]

Badania dodatkowe

W dobrze dobranych badaniach dodatkowych u pacjenta z ostrym zespołem naczyniowym na SOR można:

Dalsze postępowanie

Dalsze postępowanie na SOR z chorym z ostrym zespołem naczyniowym ze strony kończyn dolnych zależy od rozpoznania ustalonego na podstawie wywiadu, wyników badania [...]

Wnioski

Pacjent z zespołem naczyniowym kończyn dolnych wymaga interdyscyplinarnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego na SOR oraz intensywnej opieki po ewentualnej interwencji zabiegowej z powodu przeważnie wielopoziomowego [...]

Do góry