Dla pacjenta

Przepuklina rozworu przełykowego

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1. Co to jest przepuklina rozworu przełykowego?

Przepuklina rozworu przełykowego przepony to schorzenie, w którym część żołądka przedostaje się z jamy brzusznej do klatki piersiowej przez otwór w przeponie zwany rozworem przełykowym. W warunkach fizjologicznych przełyk w okolicy dolnego zwieracza przechodzi właśnie w tym miejscu przez przeponę oddzielającą zawartość jamy brzusznej od klatki piersiowej, a żołądek znajduje się poniżej niej.

Wyróżniamy kilka typów przepukliny:

  • typ I: wślizgowa (występująca najczęściej, w około 90% przypadków) – górna część żołądka (wpust) przemieszcza się przez rozwór przełykowy przepony, co sprawia, że żołądek niejako „wślizguje się” do śródpiersia (klatki piersiowej)
  • typ II: okołoprzełykowa (występująca dużo rzadziej, u 3-5% pacjentów) – dolna część żołądka (dno i krzywizna większa) przemieszcza się do śródpiersia obok przełyku
  • typ III: mieszana (występująca w 5-7% przypadków) – łączy cechy obu wymienionych typów; skomplikowana anatomicznie
  • typ IV (bardzo rzadka) – przemieszczenie innych niż żołądek narządów jamy brzusznej (np. jelit) do klatki piersiowej (najczęściej olbrzymie wrota przepukliny).

2. Co jest przyczyną przepukliny rozworu przełykowego?

Przepuklina rozworu przełykowego rzadko bywa wrodzona (co oznacza, że dziecko rodzi się z ubytkiem mięśni w tej okolicy przepony) i objawia się w młodym wieku. Zdecydowanie częściej jest to schorzenie nabyte w wieku dorosłym, polegające na poszerz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Co to jest przepuklina rozworu przełykowego?

Przepuklina rozworu przełykowego przepony to schorzenie, w którym część żołądka przedostaje się z jamy brzusznej do klatki piersiowej przez otwór w przeponie zwany rozworem [...]

2. Co jest przyczyną przepukliny rozworu przełykowego?

Przepuklina rozworu przełykowego rzadko bywa wrodzona (co oznacza, że dziecko rodzi się z ubytkiem mięśni w tej okolicy przepony) i objawia się w młodym wieku. [...]

3. Jakie są objawy przepukliny rozworu przełykowego?

Przeważająca część pacjentów z przewlekłą przepukliną rozworu przełykowego nie zgłasza żadnych objawów lub są one niespecyficzne (np. bóle barku). Gdy pojawiają się [...]

4. Jak leczyć przepuklinę rozworu przełykowego?

W większości przypadków pacjenci z przepukliną rozworu przełykowego powinni być leczeni zachowawczo i znajdować się pod opieką poradni gastroenterologicznej. Dotyczy to chorych z bezobjawową lub [...]

5. Czy przepuklinę rozworu przełykowego da się wyleczyć?

Przy podejrzeniu przepukliny rozworu przełykowego lekarz zbiera wywiad dotyczący objawów choroby, szczegółowo bada pacjenta i kieruje go na odpowiednie badanie obrazowe w celu [...]
Do góry