Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Chirurgia onkologiczna
Opieka okołooperacyjna
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurgia endokrynologiczna
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta