Przypadek kliniczny

Usunięcie ogromnego wola nietoksycznego u 87-letniej pacjentki

lek. Michał Kasperczak1

dr n. med. Jarosław Kasperczak2

dr n. med. Zbigniew Bogusz2

1Oddział Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
2Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Wojewódzki Szpital Zespolony Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres do korespondencji: lek. Michał Kasperczak
Oddział Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
ul. H.M. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław; e-mail: mkasperczakmd@gmail.com

  • Kiedy możliwe jest leczenie zachowawcze, a kiedy konieczna jest interwencja chirurgiczna w przypadku wola nietoksycznego?
  • Tyroidektomia – omówienie wskazań do operacji i możliwych powikłań
  • Wycięcie tarczycy w całości a ograniczenie resekcji do patologicznej tkanki – różne zakresy operacji


Wole tarczycy wyczuwalne w badaniu tarczycy występuje u 10-30% kobiet w średnim wieku w krajach rozwiniętych1. Natomiast zmiany w miąższu tarczycy wykrywa się przy użyciu aparatów ultrasonograficznych (USG) u 30-70% dorosłych3. Leczenie dużych woli jest uzasadnione ze względu na ich stałe powiększanie się oraz ryzyko rozwoju nadczynności tarczycy wskutek działania autonomicznych guzków3,4. Operacja chirurgiczna jest nadal metodą pierwszego wyboru, gdyż od razu przynosi ustąpienie objawów wywołanych chorobą oraz umożliwia pełną ocenę histologiczną wola4.

 

Opis przypadku

Osiemdziesięciosiedmioletnia pacjentka została przyjęta w trybie planowym ze zdiagnozowanym dużym wolem tarczycy. Od około roku chora uskarżała się na bóle spoczynkowe w klatce piersiowej oraz duszność. Od mniej więcej 4 miesięcy obserwuje słyszalną zmianę barwy głosu (obniżenie) i wyraźny jego zanik przy długim mówieniu.

W wywiadzie: zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, utrwalone migotanie przedsionków, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, zespół pozakrzepowy, skrajna otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI – body mass index] >42 kg/m2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Wole nietoksyczne tarczycy jest najczęściej hormonalnie czynne, składa się z guzkowatego lub rozlanego przerostu, nie jest związane z chorobą nowotworową czy zaburzeniami hormonalnymi [...]

Podsumowanie

Według ostatnich badań brak jest konsensusu w Europie w sprawie leczenia nietoksycznego wola guzkowatego, a także istnieją duże rozbieżności między ośrodkami w zakresie preferowanych sposobów [...]

Do góry