Leczenie pacjentów będących świadkami Jehowy

dr n. hum. Paweł Przyłęcki

Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. hum. Paweł Przyłęcki
Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Lindleya 6, 90-131 Łódź; e-mail: pawel.przylecki@umed.lodz.pl

  • Dlaczego świadkowie Jehowy odmawiają wykonania przetoczenia krwi?
  • Omówienie stosunku wyznawców Jehowy do poszczególnych metod leczenia: transplantacji, szczepień ochronnych i sztucznego zapłodnienia
  • Postępowanie z pacjentami odmawiającymi ze względów religijnych przeprowadzenia transfuzji krwi w sytuacji zagrożenia życia w świetle prawa

Świadkowie Jehowy – geneza i główne zasady

Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy (dalej: świadkowie Jehowy) został założony w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XIX wieku1. Na ziemiach polskich wyznawcy Jehowy pojawili się na początku XX wieku. Pierwotnie była to niewielka i nieformalna grupa osób skupionych wokół jej założyciela Charlesa Taze’a Russella, której głównym celem było wspólne studiowanie Pisma Świętego. Według jej członków wszystkie wyznania odwołujące się do Biblii popełniły błędy w jej interpretacji2. Dlatego jednym z celów świadków Jehowy było dokonanie poprawnej interpretacji świętych ksiąg.

Świadkowie Jehowy to dość liczna grupa wyznaniowa. Szacuje się, że na świecie jest blisko 7,8 mln wyznawców Jehowy1, w tym około 125 tys. w Polsce3. Siedziba główna Towarzystwa Strażnica znajduje się w Nowym Jorku, natomiast Biuro Główne Świadków Jehowy w Polsce mieści się w Nadarzynie.

Członkowie tej grupy religijnej wierzą w Jehowę, odrzucając jednocześnie dogmat Trójcy Świętej. Uznają istnienie Jezusa Chrystusa, ale według nich był on jedynie osobą uduchowioną. W związku z tym, że jest jeden Bóg, czczenie innych osób lub rzeczy jest grzechem. Tym samym świadkowie Jehowy nie świętują urodzin i imienin ani nie obchodzą świąt. Jednocześnie są grupą dobrze zorganizowaną, pomagającą sobie nawzajem, zwłaszcza w trudnych sytuacjach2.

Towarzystwo Strażnica wydaje kilka czasopism tłumaczonych na wiele języków, z których największą popularnością cieszą się „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” i „Przebudźcie się!”. Pisma te zawierają informacje dotyczące religii i zasad, których każdy wyznawca powinien przestrzegać. Stanowią dla wiernych interpretację świętych ksiąg.

Stosunek wyznawców Jehowy do leczenia krwią

Świadkowie Jehowy stanowią bardzo świadomą grupę religijną, wymagającą uszanowania przez innych ich przekonań religijnych, do których należy przede wszystkim zakaz przeprowadzania transfuzji. Warto jednak zauważyć, że nauki wyznawców Jehowy ewoluo...

Obecnie świadkowie Jehowy nie zgadzają się na przetaczanie ani krwi pełnej, ani któregokolwiek z jej czterech składników. Autotransfuzja natomiast jest zakazana w sytuacji, gdy krew traci kontakt z krwiobiegiem. Gdy jednak nie traci tej łączności,...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stosunek wyznawców Jehowy do leczenia krwią

Świadkowie Jehowy stanowią bardzo świadomą grupę religijną, wymagającą uszanowania przez innych ich przekonań religijnych, do których należy przede wszystkim zakaz przeprowadzania [...]

Stosunek świadków Jehowy do kwestii zapłodnienia

W odniesieniu do kwestii sztucznego zapłodnienia stanowisko wyznawców Jehowy jest zróżnicowane, zależy od rodzaju zapłodnienia. Kategoryczny sprzeciw Towarzystwo Strażnica wyraża w stosunku do [...]

Postępowanie z pacjentami niewyrażającymi zgody na przeprowadzenie transfuzji krwi

Świadkowie Jehowy są uważani przez wielu lekarzy za szczególnie trudną i roszczeniową grupę pacjentów. Ze względów religijnych jej członkowie nie wyrażają zgody [...]

Podsumowanie

Świadkowie Jehowy są dość liczną grupą w Polsce, co oznacza, że spotkanie pacjenta odmawiającego transfuzji krwi jest bardzo prawdopodobne. Tymczasem ze względu [...]

Do góry