Przypadek kliniczny

Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu pełnościennego wypadnięcia odbytnicy z polipem

lek. Magdalena Szczotko

lek. Mateusz Sala

dr n. med. Przemysław Ciesielski

Oddział Chirurgiczny Ogólny, Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Adres do korespondencji:

lek. Magdalena Szczotko

Oddział Chirurgiczny Ogólny,

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

e-mail: szczotko.m@gmail.com

  • Opis przypadku 97-letniej pacjentki z niedrożnością przewodu pokarmowego w przebiegu uwięźnięcia wypadniętej odbytnicy z polipem dużych rozmiarów
  • Pełnościenne wypadanie odbytnicy u młodszych i starszych pacjentów – etiologia, przebieg, leczenie
  • Operacja metodą Altemeiera jako bezpieczna alternatywa dla metod laparotomijnych zalecana u starszych pacjentów

Pełnościenne wypadanie odbytnicy jest rzadkim schorzeniem. Wysuwanie się dystalnego odcinka jelita poza kanał odbytu to problem, z którym pacjenci najczęściej radzą sobie samodzielnie poprzez ręczne odprowadzenie. Jednak ze względu na często towarzyszące nietrzymanie gazów i stolca, dolegliwości bólowe oraz krwawienia (a co za tym idzie – znaczne obniżenie jakości życia) choroba wymaga postępowania operacyjnego w trybie planowym. Przypadki związane ze współwystępowaniem niedrożności przewodu pokarmowego należą do kazuistyki i wymagają leczenia w trybie pilnym. Polip lub guz jelita współistniejące z wypadaniem odbytnicy mogą się stać czołem wgłobienia i w konsekwencji prowadzić do zadzierzgnięcia i niedrożności. Wydaje się, że operacja metodą Altemeiera jest optymalnym postępowaniem w przypadku niedrożności o opisanym podłożu.

Opis przypadku

Dziewięćdziesięciosiedmioletnia kobieta została przyjęta na Oddział Chirurgiczny Ogólny Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w trybie ostrego dyżuru z powodu niedrożności przewodu pokarmowego w przebiegu uwięźnięcia wypadniętej ...

Omówienie

Pełnościenne wypadanie odbytnicy objawia się wysuwaniem dystalnego odcinka odbytnicy bądź odbytnicy wraz z esicą poza kanał odbytu. Etiologia choroby nie jest w pełni znana. Do wypadania odbytnicy dochodzi wskutek współwystępowania wielu czynników...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Operacja metodą Altemeiera wydaje się właściwym postępowaniem w przypadku niedrożności przewodu pokarmowego w przebiegu pełnościennego wypadnięcia odbytnicy z zadzierzgnięciem. 

Do góry