Przypadek kliniczny

Olbrzymia pourazowa przepuklina przedniej ściany jamy brzusznej

lek. Mateusz Czerwiński

dr n. med. Andrzej Roszkowski

dr n. med. Przemysław Galbfach

lek. Tomasz Rączkowski

II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku

Adres do korespondencji:

lek. Mateusz Czerwiński

II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku

ul. Medyczna 19, 09-410 Płock

e-mail: m.czerwinski50@gmail.com

  • Przypadek pacjentki po urazie wielomiejscowym, u której rozpoznano rozległą przepuklinę przedniej ściany jamy brzusznej (TAWH) jako następstwo tępego urazu brzucha
  • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku przepuklin po urazach:
    • znaczenie tomografii komputerowej w rozpoznawaniu TAWH
    • konieczność indywidualnego podejścia do leczenia TAWH – naprawa przepukliny w trybie pilnym i opóźnionym (jako procedura planowa)

Opis przypadku

Na szpitalny oddział ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku przyjęto 67-letnią kobietę po urazie wielomiejscowym, którego doznała w wyniku wypadku komunikacyjnego. W obrazie klinicznym obecne były cechy: powierzchownego urazu głowy i klatki piersiowej, urazu jamy brzusznej na skutek uciśnięcia przez pas bezpieczeństwa oraz urazu obu kończyn górnych. W badaniu przedmiotowym stwierdzono: bolesność palpacyjną przedniej powierzchni klatki piersiowej, cechy złamania w obrębie prawego przedramienia, urazową amputację lewego kciuka, a także silne zaczerwienienie skóry z licznymi wybroczynami oraz uwypuklenie w obrębie prawego śródbrzusza i podbrzusza z nasilonym chełbotaniem. Chora skarżyła się przede wszystkim na silne dolegliwości bólowe brzucha, szczególnie w prawym dolnym kwadrancie, w miejscu, gdzie doszło do urazu typu pas bezpieczeństwa. Wykonano przeglądowe badanie całego ciała metodą tomografii komputerowej (TK; w protokole trauma scan), na podstawie którego wykluczono zmiany urazowe w obrębie głowy i kręgosłupa szyjnego, uwidoczniono stłuczenie klatki piersiowej ze złamaniem rękojeści mostka oraz żeber lewych VI i VII, a także złamanie nasady dalszej kości promieniowej prawej. Natomiast w badaniu TK brzucha (ryc. 1A-D) i miednicy opisano: zmiany obrzękowe, zmiany płynowe pourazowe podskórnej tkanki tłuszczowej w prawej okolicy lędźwiowej, krwiak i stłuczenie z rozległą przepukliną powłok brzucha powstałą w wyniku uszkodzenia i rozejścia mięśni skośnych po stronie prawej. Przepuklina zawierała: wstępnicę, kątnicę, zastawkę krętniczo-kątniczą oraz pętle jelita cienkiego wraz z krezką. Wrota przepukliny miały szerokość 61 mm. Worek przepuklinowy sięgał do okolicy pachwinowej prawej, a jego wymiary wynosiły: długość 131 mm i szerokość około 50 × 90 mm. W worku przepuklinowym obecne były niewielkie pasma płynowe. W badaniu tomograficznym nie stwierdzono obrażeń narządów miąższowych i jamistych.

Na podstawie obrazu klinicznego i badań obrazowych rozpoznano rozległą pourazową przepuklinę przedniej ściany jamy brzusznej po stronie prawej. W miejscu przepukliny zlokalizowały się tuż pod skórą: wstępnica, kątnica i pętle jelita cienkiego, c...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Pourazowe przepukliny ściany jamy brzusznej (TAWH – traumatic abdominal wall hernias) są rzadkim rodzajem przepuklin, które powstają w następstwie nisko- lub wysokoenergetycznych [...]

Podsumowanie

Pourazowe przepukliny ściany jamy brzusznej stanowią dla chirurga wielkie wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. W przypadku stwierdzenia u pacjenta po tępym urazie brzucha [...]

Do góry