Krwawienie do guzów nadnerczy

dr n. med. Sadegh Toutounchi

dr hab. n. med. Ryszard Pogorzelski

lek. Ewa Krajewska

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Sadegh Toutounchi

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń,

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: tsadegh@gmail.com

  • Przyczyny krwawień do nadnerczy
  • Znaczenie wahań ciśnienia tętniczego w diagnostyce krwawienia do nadnerczy
  • Postępowanie w przypadku krwotoku do nadnercza w zależności od rozpoznanej patologii pola nadnerczowego i stanu hemodynamicznego chorego

Etiologia krwawień do nadnerczy jest zróżnicowana. Najczęściej zależy od patologii pola nadnerczowego, ale opisywane są również krwawienia do prawidłowych gruczołów.

Do krwawienia do nadnerczy może dojść u pacjentów w różnym wieku. Częstość występowania krwawień do prawidłowych nadnerczy u noworodków szacuje się na 1-2/1000 urodzeń. Najczęściej są to przypadki bezobjawowe, niepowodujące niewydolności kory nadnerczy. Przyczynami krwawień do nadnerczy związanymi z okresem okołoporodowym zwykle są: niedotlenienie, małopłytkowość oraz uraz. Częstszą lokalizacją krwawienia jest prawe nadnercze. Większa masa gruczołu oraz jego położenie między wątrobą a kręgosłupem sprzyjają urazom okołoporodowym.

Krwawienie do obu nadnerczy prowadzi do ostrej niewydolności kory nadnerczy, która jest stanem zagrożenia życia1,2.

Krwawienie do guzów nadnerczy jest rzadkim powikłaniem u dorosłych. Istnieją kazuistyczne opisy krwawienia do prawidłowego gruczołu lub krwawienia będącego pierwszym objawem przerzutu raka płuc do nadnerczy3. Przebieg choroby może być zróżnicowany. W niektórych przypadkach jest skąpo- lub bezobjawowy. Najczęściej występują nagłe bóle brzucha bądź okolicy lędźwiowej. Należy pamiętać o możliwych powikłaniach, takich jak: rozpad guza, krwawienie do przestrzeni zaotrzewnowej oraz wstrząs krwotoczny2,4.

Większe ryzyko krwawienia występuje w przypadku guzów chromochłonnych, raka kory nadnercza i dużych angiomyo­lipoma. Krwawieniom sprzyjają zmiany wsteczne w guzie. W zmianach typu pheochromocytoma powtarzające się zwyżki ciśnienia i skurcze naczyń krwionośnych w obrębie guza (na skutek wyrzutów katecholamin) prowadzą do niedokrwienia i powstawania ognisk martwicy w narządzie, co zwiększa ryzyko krwawienia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

W przypadku krwawienia do guzów chromochłonnych często współwystępują wahania ciśnienia tętniczego.

Postępowanie

Krwawienie do guza chromochłonnego w części przypadków powoduje częściowe (ryc. 1, 2) lub całkowite zniszczenie rdzenia nadnerczy (ryc. 3, 4) – wówczas [...]

Do góry