Teoretyczne i praktyczne szkolenia w zakresie chirurgii raka piersi w Europie

lek. Agnieszka Ławnicka1,2

dr n. med. Sławomir Cieśla3

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ3,4

1Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

2Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

4Katedra Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski

Adres do korespondencji:

lek. Agnieszka Ławnicka

Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń,

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

e-mail: agnese2@vp.pl

  • Współczesne możliwości kształcenia młodych lekarzy w zakresie chirurgii raka piersi w Polsce i za granicą
  • Sieć ośrodków typu Breast Cancer Unit jako metoda na zmniejszenie umieralności z powodu najczęściej występującego nowotworu złośliwego u kobiet
  • Przegląd nowoczesnych metod leczenia raka piersi

Rak piersi to nadal najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Niestety prognozy na kolejne lata nie są pomyślne. Do roku 2025 przewiduje się wzrost zachorowalności na raka piersi we wszystkich grupach wiekowych. W Polsce mimo zauważalnych postępów w walce z tym nowotworem nadal niepokoi wskaźnik umieralności wśród chorych. Elementy senologii znajdują swoje odbicie w różnych specjalnościach medycznych. Aktualnie obserwuje się tendencję do gromadzenia w jednym ośrodku specjalistów z różnych dziedzin w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentkom zgłaszającym się z problemem w zakresie gruczołu piersiowego. Polska i pozostałe kraje europejskie, mimo różnic w procesie kształcenia, oferują coraz więcej szkoleń praktycznych i teoretycznych w zakresie chirurgii piersi.

Kształcenie młodych lekarzy w zakresie chirurgii raka piersi

Praktyczne i teoretyczne szkolenia chirurgiczne w zakresie leczenia raka piersi różnią się znacznie w krajach Europy. Według polskiego programu specjalizacji z chirurgii ogólnej, który zaktualizowano w listopadzie 2018 roku, lekarz w roli operatora lub jako pierwsza asysta musi wykonać w module podstawowym (podczas pierwszych 2 lat szkolenia specjalizacyjnego) minimum 7 operacji w zakresie sutka (zmiany łagodne i złośliwe), a w module specjalistycznym (w trakcie kolejnych 4 lat) – minimum 15. Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu modułu specjalistycznego w zakresie chirurgii ogólnej będzie posiadał umiejętności niezbędne do wykonania: nakłucia torbieli piersi, wycięcia przewodu mlecznego, biopsji piersi, tumorektomii, mastektomii prostej i radykalnej, limfadenektomii pachowej, biopsji węzła wartowniczego, stereotaktycznej biopsji piersi, rekonstrukcji po mastektomii. Program specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej i chirurgii onkologicznej ma wspólny z chirurgią ogólną moduł podstawowy. Chirurdzy plastyczni po zakończeniu szkolenia powinni opanować umiejętności w zakresie operacyjnego leczenia raka piersi, rekonstrukcji piersi za pomocą implantów/ekspanderów lub płatów uszypułowanych i płatów wolnych, rekonstrukcji kompleksu otoczka–brodawka, a także wykonywania procedur związanych z węzłem wartowniczym, limfadenektomii. Chirurg onkologiczny w trakcie modułu specjalistycznego powinien samodzielnie usunąć piersi z powodu nowotworu (w tym przeprowadzić operacje oszczędzające), wykonać zabiegi onkoplastyczne, rekonstrukcyjne po operacjach onkologicznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowoczesne metody leczenia raka piersi

Warto wspomnieć o nowoczesnych i coraz powszechniej stosowanych technikach operacyjnych oraz metodach diagnostycznych, które poprawiają wyniki leczenia. Gdy jest to możliwe, a u chorych [...]

Podsumowanie

Ze względu na wzrost zachorowalności i umieralności na raka piersi w naszym kraju z pewnością zachodzi potrzeba poprawy koordynacji działań diagnostyczno-leczniczych poprzez dalsze tworzenie [...]

Do góry