Endoskopia diagnostyczna i tamowanie krwotoku z żylaków przełyku

lek. Patrycja Dudek

dr n. med. Adam Janiak

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Patrycja Dudek

Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

e-mail: dudek.patrycja.m@gmail.com

Small patrycja dudek opt

lek. Patrycja Dudek

Small ma%c5%81ecka panas ewa opt

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

 • Techniki endoskopowe złotym standardem w diagnostyce i leczeniu, a także w pierwotnej i wtórnej profilaktyce krwawień z żylaków przełyku
 • Zalecane metody postępowania terapeutycznego w przypadku ostrego krwawienia z żylaków przełyku: leczenie skojarzone lekami wazoaktywnymi, profilaktycznymi antybiotykami i technikami endoskopowymi

Krwawienie z żylaków przełyku jest częstym, a jednocześnie najniebezpieczniejszym powikłaniem nadciśnienia wrotnego. Żylaki przełyku występują u 30-40% osób z wyrównaną marskością wątroby i nawet u 60-85% chorych z marskością wątroby w fazie dekompensacji, a krwawienie z nich stanowi 70% wszystkich krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego u tych pacjentów1,2. Postęp, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich 30 lat w zakresie postępowania terapeutycznego, doprowadził do spadku śmiertelności z powodu krwawienia z żylaków przełyku z około 50% do 15-20% w ciągu 6 tygodni po epizodzie krwotoku1. Nawrotowe krwawienia zdarzają się nawet u 60% nieleczonych pacjentów3. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego pozostaje wciąż złotym standardem zarówno w diagnostyce oraz leczeniu krwotoku żylakowego, jak i w profilaktyce krwawienia z żylaków przełyku.

Diagnostyka żylaków przełyku i ocena ryzyka krwawienia żylakowego

Small ryc.1. %c5%bbylaki ii st. z opt

Rycina 1. Żylaki II stopnia z czerwonymi zmianami i bliznami po opaskowaniu

Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego wciąż pozostaje złotym standardem w diagnostyce żylaków przełyku i żołądka. Powinno się je wykonać u wszystkich pacjentów w chwili rozpoznania marskości wątroby. Endoskopia umożliwia klasyfikację żylaków, co jest istotne w szacowaniu ryzyka pierwszego krwawienia i/lub jego nawrotu. Poza oceną wielkości żylaków zasadnicze znaczenie ma także obecność tzw. znamion zagrażającego krwawienia w postaci czerwonych lub czerwonowiśniowych punktów i/lub pręg na powierzchni kolumn żylakowych (ryc. 1).

Dostępnych jest wiele klasyfikacji żylaków przełyku. Do oceny stopnia ich zaawansowania zaleca się wykorzystanie jednej z dwóch skal opisanych poniżej.

Small ryc.2. %c5%bbylaki i st.(1) opt

Rycina 2. Żylaki I stopnia

 • Small 1891
 • Small 1893

Rycina 3A, B. Żylaki II stopnia

Small ryc.5. %c5%bbylaki iii st. opt

Rycina 4. Żylaki III stopnia z czerwonymi zmianami

Klasyfikacja Organisation Mondiale d’Endoscopie Digestive (OMED):

 • stopień 1 – żylaki małe i proste (niekręte), wygładzające się podczas insuflacji powietrza (ryc. 2)
 • stopień 2 – żylaki o krętym przebiegu, zajmujące <50% promienia dystalnej części przełyku (ryc. 3A, B)
 • stopień 3 – duże i kręte żylaki przełyku, zajmujące >50% promienia dystalnej części przełyku (ryc. 4).

Klasyfikacja World Gastroenterology Organisation (WGO):

 • żylaki małe, proste, nieznacznie uniesione ponad poziom błony śluzowej przełyku
 • żylaki średnie, o krętym przebiegu, zajmujące mniej niż 1/3 światła przełyku
 • żylaki duże, zajmujące ponad 1/3 światła przełyku4.

Zastosowanie jednej z powyższych klasyfikacji umożliwia ujednolicenie opisów badań endoskopowych, a także ma istotne znaczenie dla prognozowania wystąpienia krwawienia z żylaków.

Inną klasyfikacją żylaków przełyku, której można używać w praktyce klinicznej, zapewniającą zminimalizowanie subiektywnej oceny rozległości żylaków, jest skala zaproponowana w brytyjskich wytycznych z 2015 roku dotyczących postępowania w krwotokach żylakowych u chorych na marskość wątroby. Zakłada ona 3-stopniowy podział żylaków przełyku:

 • stopień I – żylaki spłaszczające się po wypełnieniu przełyku powietrzem
 • stopień II – żylaki niespłaszczające się po wypełnieniu przełyku powietrzem, o rozmiarach pośrednich między stopniem I a III
 • stopień III – żylaki zajmujące całe światło przełyku5.
Do góry