Postępowanie endoskopowe w nowotworowych zwężeniach dróg żółciowych

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

lek. Michał Zieliński

dr n. med. Grzegorz Jarczyk

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej,

Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej,

Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

e-mail: matjagiel@gmail.com

  • Omówienie postępowania endoskopowego u chorych ze zwężeniem dróg żółciowych w przebiegu nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik małoinwazyjnych
  • Podsumowanie wiedzy na ten temat na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych autorów
  • Kontrowersyjne aspekty endoterapii nowotworowych zwężeń żółciowych z uwzględnieniem przypadków, gdy drenaż przezbrodawkowy dróg żółciowych jest nieskuteczny, a konieczne staje się wykorzystanie alternatywnych metod małoinwazyjnego drenażu dróg żółciowych: drenażu przezskórnego lub endoskopowego drenażu przezściennego

Anatomicznie drogi żółciowe dzielimy na wewnątrzwątrobowe i zewnątrzwątrobowe1-4. Przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe odprowadzają żółć z wątroby w kierunku wnęki wątroby, tworząc przewód wątrobowy prawy (ductus hepaticus dexter) oraz przewód wątrobowy lewy (ductus hepaticus sinister), które we wnęce łączą się w drogi zewnątrzwątrobowe, czyli przewód wątrobowy wspólny (ductus hepaticus communis). Następnie łączy się on z przewodem pęcherzykowym (ductus cysticus), tworząc przewód żółciowy wspólny (ductus choledochus), który uchodzi w brodawce dwunastniczej większej i zapewnia odpływ żółci do dwunastnicy1,2. Lewy przewód wątrobowy zbiera żółć z lewego i ogoniastego płata wątroby, z kolei prawy przewód wątrobowy – z prawego i czworobocznego płata wątroby.

Zwężeniem (inaczej stenoza [stenosis]) dróg żółciowych nazywamy istotne zaburzenie odpływu żółci z wątroby spowodowane przyczyną mechaniczną1-4. Niezależnie od etiologii zwężenia dróg żółciowych w obrazie klinicznym oraz w badaniach laboratoryjnych krwi dominują cechy żółtaczki cholestatycznej, z kolei w badaniach obrazowych charakterystyczne jest prestenotyczne poszerzenie dróg żółciowych będące skutkiem zastoju żółci powyżej zwężenia1,2.

Wyróżniamy zwężenia dróg żółciowych o etiologii łagodnej oraz o etiologii nowotworowej, rozumianej jako zwężenie spowodowane nowotworem złośliwym (złośliwe zwężenie dróg żółciowych)3,4. Inny podział zwężeń dróg żółciowych opiera się na kierunku od...

Jak już wspomniano wcześniej, etiologia zwężenia dróg żółciowych może być łagodna bądź złośliwa3,4. W celu różnicowania jego przyczyny konieczny jest szeroko zakrojony proces diagnostyczny mający na celu niezwłoczne podjęcie leczenia po ustaleniu rozpoznania1,2. Większość zwężeń dróg żółciowych w momencie rozpoznania ma charakter złośliwy (76-85% przypadków)5. Diagnostyka chorych z żółtaczką mechaniczną w przebiegu zwężenia dróg żółciowych stanowi wyzwanie kliniczne, ponieważ określenie etiologii zwężenia determinuje dalsze postępowanie terapeutyczne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie endoskopowe

Podstawą leczenia chorych z nowotworowym zwężeniem dróg żółciowych jest zapewnienie prawidłowego odpływu żółci11. Od blisko 40 lat obserwujemy stały rozwój małoinwazyjnych technik [...]

Alternatywne metody endoskopowego drenażu dróg żółciowych

W większości ośrodków medycznych w przypadku nieskuteczności endoskopowego dostępu przezbrodawkowego w trakcie ECPW nadal leczeniem z wyboru pozostaje drenaż przezskórny dróg żółciowych13,60. Procedura ta polega [...]

Podsumowanie

Stały wzrost zachorowalności na raka trzustki i raka dróg żółciowych obserwowany na przestrzeni ostatnich lat sprawia, że postępowanie endoskopowe u osób z żółtaczką mechaniczną [...]

Do góry