Środki ostrożności podczas leczenia chirurgicznego chorych będących nosicielami żółtaczki zakaźnej i HIV

dr n. med. Aleksandra Berkan-Kawińska

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Berkan-Kawińska

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

e-mail: aleksandra.berkan@gmail.com

  • Ryzyko zakażenia HCV, HBV i HIV w przypadku ekspozycji zawodowej
  • Profilaktyka zawodowa transmisji zakażeń krwiopochodnych
  • Postępowanie po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny

Epidemiologia zakażeń HCV, HBV i HIV

Zakażenia wywołane przez wirus zapalenia wątroby typu B (HBV – hepatitis B virus), wirus zapalenia wątroby typu C (HCV – hepatitis C virus) i ludzki wirus niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus) stanowią poważny problem epidemiologiczny na całym świecie. Zważywszy na dużą łączną częstość ich występowania, wielce prawdopodobne jest, iż istotna grupa chorych wymagających pilnego lub planowego leczenia chirurgicznego będzie nosicielami przynajmniej jednej z wymienionych infekcji. Dlatego niezwykle ważna jest świadomość ryzyka okołooperacyjnego i zachowań, które w największym możliwym zakresie zapewniają bezpieczeństwo zarówno chorego, jak i lekarza, ale nie prowadzą jednocześnie do stygmatyzacji zakażonych pacjentów.

Używany potocznie termin „żółtaczka zakaźna” odnosi się najczęściej do tych zakażeń, które są przenoszone drogą krwiopochodną (HBV, HCV), natomiast tzw. żółtaczka pokarmowa wywołana jest przez wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV – hepatitis A virus) i przenoszona głównie drogą pokarmową. Częstość występowania w populacji polskiej przeciwciał anty-HCV świadczących o możliwym kontakcie z HCV wynosi mniej niż 1%, a odsetek czynnie zakażonych Polaków sięga 0,4-0,5% populacji1. Przekłada się to na blisko 150 000 chorych. Znakomita większość z nich nie została dotychczas zdiagnozowana1. Wśród najważniejszych dróg transmisji HCV wymienia się: transfuzje preparatów krwiopochodnych (zwłaszcza te przeprowadzone przed 1992 rokiem), kontakt z zanieczyszczonymi narzędziami (np. operacyjnymi, sprzętem do hemodializ, endoskopii, igłami do akupunktury, urządzeniami do tatuażu, narzędziami kosmetycznymi), stosowanie narkotyków podawanych dożylnie oraz kontakty seksualne2. Rozpoznanie opiera się na diagnostyce serologicznej z oceną obecności przeciwciał anty-HCV, a w drugim etapie na technikach molekularnych wykrywających materiał genetyczny wirusa. Dodatni wynik oznaczenia przeciwciał anty-HCV wymaga potwierdzenia i oznaczenia HCV RNA. Ostre zakażenie HCV przebiega najczęściej bezobjawowo i przechodzi w postać przewlekłą (przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C [PWZW C]) u 60-80% wszystkich zakażonych pacjentów. U 20-30% spośród nich w ciągu 20-30 lat dochodzi do rozwoju marskości wątroby2. Dzięki nowym lekom działającym bezpośrednio na wirusa (DAA – direct-acting antivirals), wprowadzonym w 2014 roku, trwałe wyleczenie infekcji można osiągnąć u 95-100% pacjentów. Terapia lekami podawanymi doustnie w większości przypadków trwa zaledwie 8-12 tygodni i jest bardzo dobrze tolerowana.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia zakażeń HCV, HBV i HIV

Zakażenia wywołane przez wirus zapalenia wątroby typu B (HBV – hepatitis B virus), wirus zapalenia wątroby typu C (HCV – hepatitis [...]

Ryzyko związane z leczeniem chorych zakażonych HBV, HCV lub HIV

Należy pamiętać, że podstawowa opieka nad pacjentem zakażonym HBV, HCV lub HIV nie niesie ze sobą ryzyka zakażenia. Takie czynności, jak: [...]

Postępowanie okołooperacyjne w przypadku chorych zakażonych HBV, HCV lub HIV

Chorzy o potwierdzonym dodatnim statusie serologicznym stanowią jedynie niewielką część wszystkich zakażonych pacjentów. Około 80% chorych nie wie bowiem o swoim zakażeniu. Co [...]

Postępowanie w razie narażenia na materiał biologiczny

Znaczne rozbieżności między wskaźnikami ekspozycji określonymi na podstawie oficjalnych krajowych rejestrów a notowanymi w badaniach kwestionariuszowych sugerują, że najprawdopodobniej częstość ekspozycji zawodowych jest [...]

Podsumowanie

Na zakończenie warto jeszcze raz przypomnieć, że podstawowa opieka nad pacjentem zakażonym HBV, HCV lub HIV nie niesie ze sobą ryzyka [...]
Do góry