Najnowsze badania

Wapń pomaga przewidzieć skuteczność metotreksatu

Lek. med. Paweł Traczewski

Metotreksat, antymetabolit, antagonista kwasu foliowego, jest stosowany w medycynie od ponad 50 lat. Podstawowym wskazaniem dla tego leku w dermatologii jest ciężka oporna na leczenie łuszczyca. Oprócz działań niepożądanych, takich jak supresja szpiku kostnego i hepatotoksyczność, problemem dla klinicystów pozostaje bardzo zróżnicowana skuteczność metotreksatu. Dlatego niezwykle przydatny byłby prosty test pozwalający ją przewidzieć.

W badaniu przeprowadzonym w Chinach określono możliwe korelacje skuteczności metotreksatu i wybranych badań laboratoryjnych. Uwzględniono badania przydatne w ocenie funkcji nerek (m.in. jonogram, stężenie glukozy, mocznika, kreatyniny, białka całk...

Do góry