Wywiad numeru

Dermatolodzy powinni działać wspólnie

O planach działań na rzecz lekarzy i pacjentów z dr. Ablem Torresem, profesorem Loma Linda University Medical Center, nowym prezydentem Amerykańskiej Akademii Dermatologii, rozmawia lek. med. Paweł Traczewski.

DpD: Został pan prezydentem Amerykańskiej Akademii Dermatologii. Jakie ma pan plany na tę kadencję?


PROF. Abel Torres:
Jako prezydent AAD przede wszystkim kieruję bieżącą działalnością tej organizacji. Do moich obowiązków należy także planowanie jej dalszych działań. Ponadto reprezentuję AAD na forum publicznym. W czasie najbliższego roku Amerykańska Akademia Dermatologii będzie pod moim kierunkiem kontynuowała i intensyfikowała wysiłki, by służyć wsparciem swoim członkom. Ważnym celem jest zapewnienie dostępu do edukacji dermatologicznej na jak najwyższym poziomie z wykorzystaniem medycyny opartej na faktach. AAD zależy także na rozwijaniu oferty skierowanej do naszych kolegów z zagranicy. Oprócz realizowania aktywności ukierunkowanych na pomoc lekarzom stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu podejmowało działania na rzecz pacjentów dermatologicznych.

Prof. Abel Torres jest dermatologiem, lekarzem chorób wewnętrznych i prawnikiem. W czerwcu 2014 roku został wybrany na prezydenta Amerykańskiej Akademii Dermatologii. W marcu 2016 roku rozpoczęła się jego roczna kadencja na tym stanowisku. Prof. Torres ukończył medycynę na Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku. Specjalizację z chorób wewnętrznych odbył w Loma Linda University Medical Center (LLUMC) w Loma Linda (Kalifornia), a specjalizację z dermatologii w New York University School of Medicine. Odbył kształcenie podyplomowe z chirurgii dermatologicznej i chirurgii Mohsa na University of California w San Francisco. Stopień doktora prawa uzyskał na Loyola Marymount University w Los Angeles. Prof. Torres był w przeszłości członkiem rady dyrektorów i skarbnikiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Dermatologicznej (ASDS) i członkiem zarządu Towarzystwa Chirurgii Mohsa i Onkologii Dermatologicznej i ASDS. Obecnie pełni funkcję kierownika i jest profesorem na wydziale dermatologii w LLUMC, a także adiunktem na wydziale zdrowia publicznego na Loma Linda University.

Źródło: www.aad.org

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Najważniejsze kierunki działań AAD na rzecz amerykańskiej dermatologii i pacjentów dermatologicznych według prezydenta AAD

■ Nowy system rejestracji danych klinicznych DataDerm; ma on pomóc w dostępie do danych niezbędnych dla poprawy jakości usług i bezpieczeństwa [...]
Do góry