Najnowsze badania

Choroba Hashimoto może być wtórna do bielactwa

Lek. med. Paweł Traczewski

Bielactwo nabyte ma udowodnione silne powiązania z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy. Podwyższone stężenie przeciwciał przeciwtarczycowych (przeciw tyreoperoksydazie tarczycowej, przeciw tyreoglobulinie i przeciw receptorowi dla TSH) w surowicy krwi osób z bielactwem może tłumaczyć zjawisko dryftu autoprzeciwciał. Upraszczając, polega ono na tym, że określone typy autoprzeciwciał stymulują produkcję innych, zaangażowanych w patomechanizm danej choroby. Zaobserwowano ponadto, że bielactwo zwykle rozwija się wcześniej niż choroby autoimmunologiczne tarczycy. W celu lepszego poznania tych zależności naukowcy z Chin przeprowadzili badanie ekspresji antygenów związanych z melanocytami w tkance tarczycy pobranej od pacjentów z chorobą Hashimoto i od osób zdrowych.

Do góry