Najnowsze badania

Jak przewidzieć ŁZS

Lek. med. Paweł Traczewski

Łuszczyca zwyczajna jest przewlekłą chorobą o podłożu autoimmunologicznym, która występuje u 2 proc. populacji. U 20-30 proc. pacjentów rozwija się łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS); tylko w niewielkim odsetku przypadków ŁZS powstaje bez poprzedzającej go łuszczycy zwyczajnej. ŁZS prowadzi do silnych dolegliwości bólowych, postępującego uszkodzenia stawów, a w konsekwencji nawet do niepełnosprawności. Naukowcy z kanadyjskich ośrodków przeprowadzili badanie, którego celem było zidentyfikowanie markerów ryzyka i określenie rocznej częstotliwości występowania ŁZS u chorujących na łuszczycę.

W prospektywnym badaniu kohortowym wzięło udział 464 pacjentów z łuszczycą zwyczajną, którzy na początku obserwacji nie mieli stwierdzonego zapalenia stawów. Zebrano informacje o nasileniu choroby podstawowej (PASI > 20 – łuszczyca ciężka, PASI 10...

Do góry