Od stomatologa dla dermatologów

Złuszczające zapalenie dziąseł u pacjentki zawodowo narażonej na lotne związki chemiczne

Lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch1

Dr n. med. Ewa Sieńko2

Dr hab. med. Sebastian Kłosek1

1Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: dr hab. med. Sebastian Kłosek

2Zakład Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Sokołowski

Adres do korespondencji:

Dr hab. med. Sebastian Kłosek

Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Celem artykułu jest zaprezentowanie przypadku pacjentki diagnozowanej z powodu złuszczającego zapalenia dziąseł, którego manifestacja była zależna od narażenia zawodowego na lotne związki chemiczne. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę każdorazowego wnikliwego badania klinicznego, z uwzględnieniem narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe w pracy zawodowej pacjentów.

Złuszczające zapalenie dziąseł nie jest samodzielną jednostką chorobową, jednak może występować jako objaw jednej z wielu chorób. Wśród czynników etiologicznych wymienia się przewlekłe dermatozy, zaburzenia hormonalne, czynniki drażniące, choroby infekcyjne oraz etiologię idiopatyczną (tab. 1). Najczęstszymi dermatozami, w przebiegu których może wystąpić złuszczające zapalenie dziąseł, są:

  • liszaj płaski (oral lichen planus – OLP),
  • pemfigoid,
  • pęcherzyca,
  • rumień wysiękowy wielopostaciowy,
  • toczeń rumieniowaty,
  • przewlekłe wrzodziejące zapalenie jamy ustnej (CUS).


Warto zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia wspomnianego objawu w odpowiedzi na czynniki drażniące, takie jak detergenty (laurylosiarczan sodu), które powszechnie występują w składzie większości dostępnych na rynku past do zębów i gotowych płynów do płukania jamy ustnej.[1-3]

Cechą charakterystyczną złuszczającego zapalenia dziąseł jest znaczne zaczerwienienie dziąsła brzeżnego wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy. Dziąsła łatwo ulegają urazom i krwawią. Dziąsła mogą być bolesne przy dotyku oraz dawać objawy w postaci bólu i pieczenia bez wcześniejszej prowokacji.[2,4,5] Zmiany o charakterze złuszczającego zapalenia dziąseł obejmują tylko przedsionkową część dziąsła, która wygląda jak polakierowana i pokryta jest białymi tworami welonowatymi odpowiadającymi delikatnie złuszczającemu się nabłonkowi. Ze względu na znaczną bolesność i skłonność do krwawień prowokowanych nawet drobnym urazem często dochodzi do znacznych zaniedbań higienicznych i akumulacji płytki nazębnej, co w efekcie prowadzi do nasilenia zapalenia dziąseł i objawów pierwotnej choroby. Ponadto długotrwały proces związany z przewlekłym zaleganiem płytki bakteryjnej na zębach może objąć głębsze tkanki przyzębia z następową utratą zębów z przyczyn periodontologicznych.[6] Dlatego właśnie u pacjentów z objawem złuszczającego zapalenia dziąseł tak ważne są zalecenia higieniczne. Należy podkreślić, że złuszczające zapalenie dziąseł może być samodzielnym objawem występującym bez innych cech chorób w jamie ustnej.[7]

Opis przypadku

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Złuszczające zapalenie dziąseł może występować zarówno w przebiegu niektórych chorób, np. liszaja płaskiego lub pemfigoidu, jak i różnorodnych, często niemożliwych do [...]

Podsumowanie

W każdym przypadku występowania w jamie ustnej zmian patologicznych należy przeprowadzić bardzo dokładny wywiad z uwzględnieniem charakteru pracy zawodowej oraz narażenia [...]
Do góry