Najnowsze badania

Półpasiec częstszy u chorych ze skórną postacią tocznia

Lek. med. Paweł Traczewski

Częstość występowania półpaśca rośnie wraz ze spadkiem odpowiedzi komórkowej związanym z wiekiem, immunosupresją albo obiema tymi przyczynami naraz. W niewielu dotychczas przeprowadzonych badaniach skupiono się na występowaniu półpaśca u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami skóry. Analizowano pod tym kątem pacjentów z SLE: stwierdzono częstość półpaśca na poziomie 16-33 przypadków na 1000 pacjentolat. W odniesieniu do zapalenia skórno-mięśniowego (DM) wyniosła ona 33 przypadki na 1000 pacjentolat. Celem przeprowadzonego w USA badania było przekrojowe uzupełnienie aktualnej wiedzy w tym zakresie.

Do góry