Od stomatologa dla dermatologów

Zapalenie kątów ust – jak nie popełnić błędu?

Lek. stom. Urszula Papierz
Lek. stom. Agnieszka Żegota
Dr n. med. Anna Dudko
Dr hab. med. Sebastian Kłosek, prof. nadzw.

Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek, Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

92-213 Łódź, e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Kątowe zapalenie jamy ustnej (AC, cheilitis angularis) jest kliniczną diagnozą większości zmian w obrębie jednego lub obu kątów ust o różnej etiologii. Zmiany te mają najczęściej pochodzenie zakaźne, ale istnieje wiele różnych czynników ogólnoustrojowych predysponujących do ich pojawienia się. Często też, zwłaszcza u dzieci, dużą role odgrywają czynniki miejscowe, wrażliwość dzieci na różne środki kontaktowe, zabawki, kosmetyki i żywność.[1,5]

Zapalenie dotyczy najczęściej jednocześnie skóry i błony śluzowej w okolicy kątów ust. Klinicznie zmianę charakteryzują: maceracja, rumień i tworzenie „skorupowatych” zgrubień, czasem mogą się tworzyć pęknięcia o różnej głębokości z tendencją do krwawień. Zmiany mogą być bolesne i swędzące. Stan ten może trwać od kilku dni do kilku lat.[3]

Epidemiologia

AC jest względnie częstą chorobą, stanowi 0,7-3,8 proc. zmian w jamie ustnej u dorosłych i 0,2-15 proc. u dzieci, ogólnie występuje najczęściej u dorosłych między 30. a 60. r.ż. zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Jest to najczęstszy objaw infekcji grzybiczych i bakteryjnych warg.[6]

Etiologia

Etiologia cheilitis angularis jest zróżnicowana, podłoże ma charakter wieloczynnikowy pochodzenia zakaźnego z wieloma czynnikami predysponującymi. Bezpośrednim czynnikiem etiologicznym jest najczęściej infekcja wywołana przez:

  • drożdże (Candida albicans) – 20 proc. przypadków,
  • gronkowce lub paciorkowce – 15-20 proc. przypadków,
  • oba rodzaje patogenów jednocześnie – 60 proc. przypadków.


Patogeny wykazywane są w badaniach mikrobiologicznych, ale biorąc pod uwagę, że kątowe zapalenie jamy ustnej jest rozpoznaniem klinicznym, podłoże pojawienia się tych zmian jest bardziej złożone.[1,5]

Candida albicans bytuje na błonach śluzowych i skórze u ok. 40-75 proc. populacji, nie dając żadnych objawów. Kątowe zapalenie ust jest z kolei często rozpoznawanym rodzajem kandydozy jamy ustnej.[3]

Badania epidemiologiczne pokazują związek pomiędzy zmniejszonym pionowym wymiarem okluzji a kątowym zapaleniem warg. Tu należy wspomnieć o grupie pacjentów z całkowitym bezzębiem (nieużytkujących protez) ze znacznie obniżoną dolną wysokością twarzy, u większości których obserwuje się tendencję do zalegania śliny w obszarach kątów ust, co w konsekwencji prowadzi do zapalenia kątów ust.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Cheilitis angularis klinicznie charakteryzuje się jedno- lub obustronnym, najczęściej przewlekłym stanem zapalnym w miejscu połączenia wargi górnej i dolnej. Pacjent zgłasza [...]

Różnicowanie

Cheilitis angularis najczęściej jest różnicowane z:

Diagnoza i leczenie

Angular cheilitis jest zwykle bez większych problemów rozpoznawane klinicznie.
Do góry