Diagnostyka

Dermatozy pęcherzowe oraz choroby skóry przebiegające z obecnością pęcherzy u dzieci cz. 1

Lek. Dorota Mehrholz

Lek. Adrianna Opalska

Dr hab. med. Wioletta Barańska-Rybak, prof. nadzw. GUMed

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: Lek. Dorota Mehrholz, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Kliniczna 1a, 80-402 Gdańsk

Pęcherze mogą być objawem wielu chorób dermatologicznych – zarówno autoimmunizacyjnych, zakaźnych jak i alergicznych. W pierwszej części pracy opisano choroby pęcherzowe, które w populacji dziecięcej występują najczęściej: opryszczkowate zapalnie skóry i linijną IgA dermatozę pęcherzową. Ponadto przedstawiono rzadsze choroby pęcherzowe takie jak pęcherzyca i pemfigoid. Opisano również choroby genetyczne: pęcherzowe oddzielanie się naskórka, które jest spowodowane mutacjami białek desmosomu i hemidesmosomu oraz niedobór cynku powodujący acrodermatitis enteropathica wywołany mutacją w genie transportera cynku. W diagnostyce różnicowej chorób z obecnością pęcherzy należy brać również pod uwagę choroby zakaźne takie jak: ospa, opryszczka, choroba bostońska, liszajec zakaźny. Choroby te opisano w części drugiej.

Pęcherze i pęcherzyki to pierwotne, wyniosłe ponad powierzchnię wykwity, wypełnione przezroczystym płynem surowiczym. Pęcherzykiem nazywamy wykwit wielkości do 1 cm, a pęcherzem powyżej 1 cm. Pęcherze są częstym objawem dermatoz o różnorodnej etiologii obejmującej choroby infekcyjne, alergiczne oraz choroby pęcherzowe związane z autoimmunizacją. Przyczyną powstawania wykwitów jest zniszczenie połączeń międzykomórkowych w naskórku i złącza skórno-naskórkowego.

Choroby pęcherzowe to grupa chorób, w przebiegu których dochodzi do uszkodzenia desmosomów lub hemidesmosomów przez krążące we krwi autoprzeciwciała. Czynniki infekcyjne lub alergiczne doprowadzają do uszkodzenia lub śmierci keratynocytów i gromadzenia się w powstałych przestrzeniach płynu surowiczego na drodze cytolizy. W diagnostyce dermatoz przebiegających z obecnością pęcherzy należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • wywiad,
 • możliwe czynniki indukujące powstanie pęcherzy,
 • napięcie pokrywy pęcherzy,
 • układ i dystrybucję zmian skórnych,
 • tendencję do samoistnego ustępowania zmian skórnych.[1]


Do chorób przebiegających z obecnością pęcherzy należą:

 • choroby pęcherzowe
  • autoimmunizacyjne
  • opryszczkowe zapalenie skóry
  • linijna IgA dermatoza pęcherzowa
  • pęcherzyca
  • pemfigoid
  • mutacje genów złącza naskórkowo-skórnego
  • pęcherzowe oddzielanie się naskórka,
 • niedobory pokarmowe
  • acrodermatitis enteropathica,
 • odczyny toksyczne i alergiczne
  • odczyn fototoksyczny,
 • choroby infekcyjne
  • wirusowe
  • opryszczka
  • ospa wietrzna
  • półpasiec
  • choroba dłoni, stóp i jamy ustnej (HFMD)
  • bakteryjne
  • liszajec zakaźny
  • gronkowcowy zespół oparzonej skóry (SSSS),
 • choroby rumieniowe
  • rumień wielopostaciowy
  • zespół Stevensa-Johnsona
  • toksyczna nekroliza naskórka.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dermatozy pęcherzowe

Opryszczkowate zapalenie skóry, zwane również chorobą Duhringa (dermatitis herpetiformis), jest to zespół jelitowo-skórny wywołany nietolerancją glutenu. W przebiegu choroby dochodzi do [...]

Niedobory pokarmowe

Acrodermatitis entoropathica jest rzadkim, dziedziczonym autosomalnie recesywnie schorzeniem, którego istotą jest niedobór cynku związany z mutacją w genie transportera cynku w [...]

Odczyny alergiczne i toksyczne

Reakcje fototoksyczne są to odczyny wymagające obecności substancji chemicznej na lub w skórze, wzmacniające efekt działania promieniowania słonecznego (głównie UVA), co [...]

PODSUMOWANIE

Zarówno pęcherz, jak i pęcherzyk należą do powszechnych objawów wielu chorób u dzieci. Często czynnikiem etiologicznym lub relewatorem wykwitów są infekcje. [...]

Do góry