Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Powiązania między trądzikiem różowatym a chorobami tarczycy

lek. Paweł Traczewski

Wiadomo, że hormony tarczycy wpływają na grubość i funkcjonowanie naskórka, m.in. na zapotrzebowanie na tlen, syntezę białek, podziały komórkowe, różnicowanie. W związku z tym schorzenia tarczycy często manifestują się objawami ze strony skóry. Trądzik różowaty jest chorobą o wciąż niedostatecznie poznanej etiologii. Jedną z hipotez dotyczących jego patogenezy są powiązania z autoimmunologicznymi i innymi chorobami tarczycy. W „Dermatologic Therapy” opublikowano wyniki badania, którego celem było ustalenie, czy takie zależności istnieją i jaki jest ich charakter.

Przeprowadzono prospektywne jednoośrodkowe badanie. Uczestniczyły w nim 123 dorosłe pacjentki (63 z trądzikiem różowatym i 60 w grupie kontrolnej; grupa kontrolna składała się ze zdrowych kobiet). Średnia wieku w obu grupach była zbliżona. U wszys...

Do góry