Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Pulsacyjne ultradźwięki w leczeniu bielactwa

lek. Paweł Traczewski

Fale ultradźwiękowe mają liczne diagnostyczne i lecznicze zastosowania. Pulsacyjne ultradźwięki o małym natężeniu (LIPUS – low-intensity pulsed ultrasound) poprzez stymulację syntezy DNA, białek i wychwytu zwrotnego wapnia wywierają efekt w postaci przyspieszenia regeneracji tkanek. Badania wykazały, że pulsacyjne ultradźwięki mogą zwiększać proliferację i migrację fibroblastów, osteoblastów, chondrocytów, odontoblastów i komórek ścięgien. Ponadto stymulują migrację melanoblastów poprzez szlak przekazywania sygnałów cytoplazmatycznej kinazy tyrozynowej. Kluczowym mechanizmem terapeutycznym w bielactwie jest inicjacja proliferacji i migracji melanoblastów z mieszków włosowych do ognisk bielactwa, a następnie dojrzewanie melanocytów produkujących melaninę. Naukowcy z Tajwanu wysunęli hipotezę, że zastosowanie LIPUS może przynosić dodatkowe korzyści w terapii bielactwa. W celu weryfikacji skuteczności i bezpieczeństwa tej metody przeprowadzono randomizowane, otwarte, prospektywne badanie. Wzięło w nim udział 27 pacjentów ze stabilnym uogólnionym bielactwem w obrębie twarzy i tułowia.

Do góry