Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Czynniki predykcyjne resekcji BCC

lek. Paweł Traczewski

Rak podstawnokomórkowy (BCC – basal cell carcinoma) jest najczęstszym nowotworem skóry u osób rasy białej. Cechuje się bardzo niską złośliwością, ale może powodować znaczną destrukcję tkanek. Negatywny wpływ na wygląd i jakość życia pacjentów jest uwarunkowany w dużej mierze lokalizacją guzów – ok. 85% z nich rozwija się w obrębie głowy i szyi. Optymalne postępowanie u starszych pacjentów (stanowiących większość osób dotkniętych tą chorobą) wymaga starannego rozważenia, z uwzględnieniem oczekiwanej długości życia. Ustalenie związanych z pacjentem czynników wpływających na obciążenie leczeniem, jego efekty i przeżywalność powinno pomóc w indywidualizacji opieki. W tym celu przeprowadzono analizę opartą na danych zaczerpniętych z wieloośrodkowego prospektywnego badania BATOA (BAsal cell carcinoma Treatment in Older Adults).

Do góry