Temat numeru

Pro-, pre-, syn-, postbiotyki w dermatologii – kiedy mają zastosowanie?

lek. Zuzanna Świerczewska

prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Wydział Lekarski

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

  • Rola mikrobiomu jelitowego w rozwoju dermatoz
  • Podstawowe informacje na temat pro-, pre-, syn- i postbiotyków
  • Zastosowanie tego typu suplementów w wybranych chorobach dermatologicznych

Skóra stanowi największy organ ludzkiego ciała i odgrywa niebagatelną rolę w ochronie organizmu przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Liczne bakterie, wirusy i grzyby, wspólnie nazywane mikrobiomem skóry, pokrywają jej powierzchnię oraz integralne z nią struktury, takie jak gruczoły potowe i jednostki włosowo-łojowe. Skład drobnoustrojów zmienia się m.in. w zależności od lokalizacji na ciele i wieku danej osoby. Badania wykazały, że ludzki mikrobiom skóry składa się z ok. 113 filotypów bakteryjnych1. Większość bakterii skórnych obejmuje gatunki Staphylococcus, Propionibacterium, MicrococcusCorynebacterium.

Coraz większą uwagę badaczy przyciąga również mikrobiom jelitowy. Jego rolę udało się potwierdzić w wielu chorobach, w tym w depresji, raku jelita grubego, cukrzycy i schorzeniach układu krążenia. Szczególnie interesująca w kontekście dermatoz wydaje się oś jelito–mózg–skóra, na której istnienie wskazywali już w 1930 r. Stokes i Pillsbury2. Autorzy postawili hipotezę, że stan emocjonalny człowieka (np. lęk, depresja) może wpływać na skład mikrobiomu jelitowego, co prowadzi do miejscowego, a następnie ogólnoustrojowego procesu zapalnego, przyczyniając się w konsekwencji do pogorszenia stanu skóry. Uważa się zatem, że poprzez modulację mikrobiomu można korzystnie wpłynąć na kondycję skóry.

W artykule przedstawiamy przegląd aktualnej literatury dotyczącej zastosowania pro-, pre-, syn- i postbiotyków w wybranych chorobach dermatologicznych.

Mikrobiom jelitowy

Na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie mikrobiomem jelitowym istotnie wzrosło, głównie z uwagi na jego potencjalną rolę w patogenezie wielu chorób. Dowiedziono, że największa liczba bakterii, a także ich największa różnorodność występuje w jelicie grubym. Większość bakterii bytujących w tym narządzie jest zaliczana do Firmicutes (głównie Clostridium, Lactobacillus, Enterococcus, Faecalibacterium) oraz Bacteroidetes (głównie BacteroidesPrevotella). Ponadto obecne, choć w mniejszej ilości, są bakterie z grup Actinobacteria (głównie Bifidobacterium), EuryarchaeotaProteobacteria.

Mikrobiom jelitowy pełni wiele istotnych funkcji w organizmie człowieka. Dzięki bakteriom jelitowym możliwe jest powstawanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFAs – short-chain fatty acids) odżywiających komórki nabłonka jelit, co wpływa n...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mikrobiom jelitowy a skóra

Chociaż istnieją liczne doniesienia sugerujące wpływ mikroflory jelitowej na rozwój niektórych chorób, dokładne mechanizmy wciąż pozostają nieznane. Uważa się, że zmieniony [...]

Pro-, pre-, syn- i postbiotyki

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO – Food and [...]

Zastosowanie pro-, pre-, syn- i postbiotyków w wybranych chorobach dermatologicznych

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to zapalna choroba skóry o nawrotowym charakterze i wieloczynnikowej etiologii. Schorzenie dotyka głównie dzieci, co ma znaczący wpływ na [...]

Podsumowanie

Postępy w rozumieniu złożonej relacji między skórą a mikrobiomem dają nadzieję na nowe możliwości leczenia i prewencji wielu chorób dermatologicznych. Jednak mimo niezwykle obiecujących [...]

Do góry