Badania diagnostyczne w dermatologii

Kapilaroskopia w twardzinie układowej

lek. Anna Dudek

dr n. med. Elżbieta Szymańska

prof. dr hab. n. med. Irena Walecka

Klinika Dermatologii CMKP/PIM MSWiA, Warszawa

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Irena Walecka

Klinika Dermatologii CMKP/

PIM MSWiA

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

Fot. prof. Ireny Waleckiej na pierwszej stronie artykułu – Monika Szałek
  • Zasady wykonywania badania kapilaroskopowego
  • Prawidłowe i nieprawidłowe cechy naczyń włosowatych
  • Wzór twardzinowy w obrazie kapilaroskopowym

Kapilaroskopia to mikroskopowa ocena naczyń włosowatych rzędu dystalnego, zlokalizowanych w wałach paznokciowych proksymalnych 8 palców rąk (zazwyczaj nie są badane kciuki). Jest ona badaniem przyżyciowym, nieinwazyjnym i niebolesnym, umożliwiającym ocenę kształtu, wielkości i liczby naczyń włosowatych, przepływu krwi w tych naczyniach, a także ocenę podścieliska.

Najbardziej dogodnym obszarem do przeprowadzenia oceny kapilar są wały paznokciowe. Równoległy do powierzchni i stosunkowo powierzchowny sposób ułożenia naczyń umożliwia uzyskanie wyraźnych i powtarzalnych obrazów. Pozwala to także na monitorowanie przebiegu choroby lub odpowiedzi na leczenie.

Historia kapilaroskopii rozpoczęła się ok. 200 lat temu. Włoski lekarz Giovanni Rasori (1766-1837) opisał ścisły związek pomiędzy zapaleniem spojówek a obecnością widocznego przez szkło powiększające „nierozerwalnego węzła pętli naczyń włosowatych”, podkreślając, że można zaobserwować zjawisko nieprawidłowo zmienionych naczyń. W 1925 r. po raz pierwszy opisano zmiany w przebiegu objawu Raynauda związanego z twardziną układową (SSc – systemic sclerosis), a w 1939 r. Otfried Müller stworzył pierwszy atlas kapilaroskopii.

Podstawowym wskazaniem do wykonania badania kapilaroskopowego jest objaw Raynauda. Wtórny objaw Raynauda występuje w licznych chorobach reumatycznych, często poprzedzając chorobę podstawową o wiele lat. Szacunkowo stwierdza się go u 80-95% pacjentów z SSc, 75% pacjentów z mieszaną chorobą tkanki łącznej i 20-25% pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, reumatoidalnym zapaleniem stawów, zapaleniem skórno-mięśniowym oraz innymi schorzeniami ze wspomnianej grupy.

Główną zaletą kapilaroskopii, która przyciąga uwagę wielu diagnostów i klinicystów, jest wczesne wykrywanie zmian mikronaczyniowych. Warto podkreślić, że ACR/EULAR (American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism) uwzględniły nieprawidłowy obraz kapilaroskopii o typowych cechach jako dodatkowe kryterium we wstępnej klasyfikacji SSc. Chociaż w innych schorzeniach tkanki łącznej nie jest on cechą kluczową dla rozpoznania, stanowi silne narzędzie oceniające dynamikę związaną z progresją lub poprawą przebiegu choroby.

Do analizy kapilaroskopowej można zastosować różne urządzenia: mikroskop szerokopolowy, oftalmoskop, dermatoskop, mikroskop USB, wideokapilaroskop. Dzięki nim możliwe jest powiększenie obrazu w zakresie 10-200 ×, w zależności od zastosowanej techn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kształt naczyń

Prawidłowe naczynia włosowate mają kształt odwróconej litery U lub spinki do włosów, a ich układ przypomina grzebień. Wszystkie są podobnej wielkości, równoległe względem [...]

Wielkość naczyń

Szerokość pojedynczego ramienia nie powinna przekraczać 20 μm; ramię żylne jest niewiele szersze niż ramię tętnicze, przy czym proporcja nie powinna [...]

Gęstość naczyń i ich uporządkowanie

Rozkład pętli kapilar w szeregu stanowi o prawidłowości lub patologii obrazu. Wyróżnia się szereg:

Przezierność warstwy rogowej

Na przezierność warstwy rogowej wpływają zawartość melaniny (mniejsza przezierność u osób z wysokim fototypem) oraz pogrubienie samej warstwy rogowej (w zależności od wieku, rodzaju wykonywanej [...]

Wybroczyny

Wybroczyny stanowią wynik uszkodzenia ściany naczynia lub jego nieszczelności. W obrazie kapilaroskopowym są widoczne jako plamy w odcieniach czerwieni (intensywność koloru zależy od [...]

Obrzęk

Obrzęk powstaje na skutek utraty szczelności ścian naczyń i przesączania się przez nie osocza (najczęściej we wtórnym objawie Raynauda). W obrazie uwidacznia się [...]

Splot podbrodawkowy

Sieć naczyniowa u podstawy fałdu paznokciowego palca, do której odpływają naczynia włosowate, jest nazywana splotem podbrodawkowym. Zazwyczaj jest on widoczny u dzieci, a w okresie [...]

Obraz kapilaroskopowy w twardzinie układowej

Wzór twardzinowy w badaniu kapilaroskopowym od 2013 r. został włączony do kryteriów klasyfikacyjnych ACR/EULAR, a także do kryteriów ułatwiających (bardzo) wczesną diagnostykę SSc11. [...]

Półilościowa skala oceny parametrów mikrokrążenia

Ocenia się następujące parametry w skali 1-3:

Jakościowy wzorzec oceny – wzór twardzinowy

Czułym narzędziem do oceny i monitorowania uszkodzeń mikrokrążenia w SSc jest 3-stopniowy wzorzec jakościowy (tj. wczesny, aktywny i późny)13.

Podsumowanie

Jeżeli nieprawidłowości w badaniu kapilaroskopowym są nieliczne lub izolowane, mogą odzwierciedlać jedynie nieistotne odchylenia od normy. Natomiast w sytuacji, gdy są one liczne [...]

Do góry