Od redakcji

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, SUM w Zabrzu

Diabetologia po Dyplomie 2013; 10 (4): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

Tematem przewodnim świątecznego numeru Diabetologii po Dyplomie jest technika i możliwości jej wykorzystania w opiece nad chorym na cukrzycę. Rozpoczynamy od artykułu dotyczącego aplikacji na urządzenia mobilne. Jak mogą nam one pomóc w leczeniu, jakie czynniki uwzględnić przy ich wyborze, co doradzić pacjentowi. To tylko niektóre z pytań, na które z pewnością znajdziemy odpowiedzi.

Kolejny artykuł dotyczy telemedycyny, a bardziej konkretnie wykorzystania wideorozmów w opiece nad chorym. Dostępne oprogramowanie pozwala nie tylko na wideokonferencje, ale również np. na śledzenie wyników pomiarów glikemii i dawek insuliny podawanych przez pompy. Aby wirtualne wizyty weszły do praktyki lekarskiej, potrzebne są na pewno zmiany w prawie.

Ostatni artykuł z cyklu informatycznego dotyczy roli mediów społecznościowych w opiece diabetologicznej oraz możliwości ich wykorzystywania przez lekarzy. Zachęcam do lektury.

W dziale nowych badań klinicznych prof. J. Drzewoski przygląda się krytycznie podwójnej blokadzie układu renina-angiotensyna-aldosteron w zapobieganiu rozwojowi niewydolności nerek u chorych na cukrzycę.

Jakie jest miejsce kwasu acetylosalicylowego w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę, dowiemy się z przeglądu aktualnych zaleceń American Diabetes Association, amerykańskich towarzystw kardiologicznych oraz U.S. Preventive Services Task Force.

Numer kończy praktyczny przewodnik po suplementach diety i jak zwykle omówienie ciekawych przypadków, tym razem dotyczących insulinoterapii.
Do siego roku!

Do góry