Od redakcji

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, SUM w Zabrzu

Diabetologia po Dyplomie 2014; 11 (1): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pierwszy w tym roku numer Diabetologii po Dyplomie poświęciliśmy w dużej części problemom leczenia cukrzycy u osób w podeszłym wieku. Jest to niezmiennie powiększająca się grupa chorych ze specyficznymi dla tego wieku problemami utrudniającymi leczenie cukrzycy. Zaburzenia funkcji poznawczych, neuropatia obwodowa, upośledzenie wzroku, słuchu, ograniczona sprawność ruchowa, wiele współistniejących chorób, polipragmazja, to tylko niektóre z problemów, które spotykamy w tej populacji chorych. W jaki sposób zmiany związane ze starzeniem wpływają na leczenie cukrzycy, jak to leczenie należy modyfikować i na co w szczególności zwracać uwagę, dowiemy się z dwóch pierwszych artykułów. Cennym uzupełnieniem tej tematyki jest opracowanie traktujące o problemach żywieniowych w tej grupie chorych. Gorąco zachęcam do lektury!

W kolejnym odcinku przedstawiającym ważne dla codziennej praktyki wyniki badań klinicznych prof. J. Drzewoski wraca do badania DCCT/EDIC i jego wiekopomnych zasług dla światowej diabetologii.

Odwołując się do opublikowanego w ubiegłym roku (też na łamach Diabetologii po Dyplomie, maj 2013) wspólnego stanowiska American Diabetes Association i The Endocrine Society dotyczącego hipoglikemii u chorych na cukrzycę w kolejnym artykule przedstawiamy praktyczne wskazówki postępowania w łagodnej hipoglikemii.

Na koniec numeru, jak zwykle, prezentujemy ciekawe przypadki kliniczne, tym razem dotyczące ostrej neuropatii po uzyskaniu szybkiej kontroli metabolicznej i niewydolności oddechowej w przebiegu leczenia cukrzycowej kwasicy ketonowej.

Zapraszam do lektury!

Do góry