Od redakcji

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, SUM w Zabrzu

Diabetologia po Dyplomie 2014;11(4): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Hiperglikemia u hospitalizowanych to poważny problem. Według danych z amerykańskich szpitali dotyczy 45% pomiarów glikemii na oddziałach intensywnej opieki i 31% pomiarów poza tymi oddziałami. Wiąże się z gorszymi wynikami leczenia i wydłuża hospitalizację. Tematowi temu poświęciliśmy cztery artykuły. W pierwszym dowiemy się o aktualnych zaleceniach dotyczących rekomendowanych wartości glikemii w różnych sytuacjach klinicznych. Drugi artykuł omawia bardzo dokładnie kwestie przyłóżkowych pomiarów glikemii, zwracając szczególnie uwagę na dokładność oceny (analityczną i kliniczną) oraz ryzyko popełnienia błędów na poszczególnych etapach oznaczeń. Kolejne dwa artykuły traktują o leczeniu hiperglikemii. Dowiemy się z nich, na ile przydatne są leki doustne oraz kiedy, gdzie i jak zastosować ciągły wlew insuliny.

Inny temat szeroko obecny w tym numerze to bezpieczeństwo leczenia. Profesor J. Drzewoski komentuje wyniki dużej metaanalizy poświęconej ocenie prodiabetogennego działania statyn. Z kolei następny artykuł stanowi systematyczny przegląd zagrożeń związanych ze stosowaniem leków przeciwcukrzycowych.

O związkach chorób przyzębia z cukrzycą pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach Diabetologii po Dyplomie. Tym razem skupiamy się na korzyściach zacieśnienia współpracy ze stomatologami.

Numer jak zwykle kończymy omówieniem ciekawego przypadku klinicznego, tym razem jak zastosowanie urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii u niewidomej chorej przyczyniło się do szybkiej poprawy kontroli glikemii.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wiele radości z rodzinnych spotkań oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Do siego roku!

Do góry