Dietetyka

Edukacja żywieniowa pacjentów z cukrzycą typu 2 (cz. 2)

Dr hab. inż. Dariusz Włodarek

Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie

Adres do korespondencji: Dr hab. inż. Dariusz Włodarek, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, tel. 22 593 70 24, dariusz_wlodarek@sggw.pl

Edukacja żywieniowa osób chorujących na cukrzycę jest integralnym elementem ich terapii. Powinna być prowadzona przez osoby wykwalifikowane, czyli edukatorów. Zasady prawidłowego żywienia sformułowane dla osób zdrowych są właściwe także dla chorujących na cukrzycę. Wymagają jedynie niewielkich korekt dotyczących doboru poszczególnych produktów w diecie. Edukując pacjenta, należy koncentrować się przede wszystkim na doborze produktów spożywczych i ilości węglowodanów w posiłkach. Poniżej przedstawiam omówienie poszczególnych mikroskładników.

Węglowodany

Wnioski z badań dotyczących idealnej zawartości węglowodanów w diecie osoby chorej na cukrzycę nie są jednoznaczne, dlatego ilość ta powinna być ustalana indywidualnie z pacjentem (Evert i wsp., 2014). Należy zaznaczyć, że PTD (2015) zaleca, aby udział węglowodanów w diecie osób chorych na cukrzycę wynosił 40-50 proc. Ilość węglowodanów i ilość insuliny są zasadniczymi elementami odpowiedzi glikemicznej po spożytym posiłku i powinny być uwzględniane podczas planowania diety. Monitorowanie spożycia węglowodanów poprzez ich liczenie lub szacowanie ilości za pomocą wymienników węglowodanowych jest bardzo ważnym elementem w celu osiągnięcia prawidłowej kontroli glikemii (ADA, 2015). Chociaż wszystkie źródła węglowodanów w diecie powinny być wliczone do ogólnej ilości dostarczanych z dietą węglowodanów, w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia preferowane powinny być te pochodzące z warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, warzyw strączkowych oraz produktów mlecznych. Wykluczyć należy produkty, których spożycie związane jest z dostarczaniem tłuszczów dodanych, sacharozy oraz sodu (Franz i wsp., 2014).

Niewielką poprawę kontroli glikemii można uzyskać poprzez zastąpienie żywności o wysokim indeksie glikemicznym żywnością o niskim indeksie glikemicznym (Evert i wsp., 2014). PTD (2015) zaleca, aby obecne w diecie węglowodany pochodziły głównie z produktów o niskim indeksie glikemicznym (< 50 IG).

Osoby chorujące na cukrzycę powinny dostarczać wraz z dietą przynajmniej takiej ilości błonnika, jaka jest rekomendowana dla ogółu populacji (Evert i wsp., 2014). Ilość ta jest określana jako 14 g błonnika na 1000 kcal lub ponad 25 g dla kobiet i ponad 30 g dla mężczyzn (Franz i wsp., 2014). PTD (2015) zaleca, aby podaż błonnika w diecie wynosiła 25-40 g na dobę. Badania wskazują, że dieta zawierająca do 24 g na dobę (co jest przeciętną zawartością tego składnika w diecie) nie ma większego wpływu na glikemię (Franz i wsp., 2014).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Węglowodany<<>>

Wnioski z badań dotyczących idealnej zawartości węglowodanów w diecie osoby chorej na cukrzycę nie są jednoznaczne, dlatego ilość ta powinna być [...]

Białko

Wnioski z badań nie są na tyle jednoznaczne, aby można było sformułować rekomendacje dotyczące optymalnej podaży białka dla optymalizacji kontroli glikemii [...]

Tłuszcze

Zalecenia dotyczące podaży nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu oraz izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie osób chorujących na cukrzycę są identyczne jak [...]

Mikroskładniki diety

Do tej pory nie udowodniono istnienia korzystnego wpływu przyjmowania suplementów witaminowych i mineralnych przez osoby chorujące na cukrzycę, u których nie [...]
Do góry