Zmiany systemowe

Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Dr n. med. Sebastian Borys

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Adres do korespondencji: borys.sebastian@gmail.com

Stopa cukrzycowa jest definiowana jako infekcja, owrzodzenie lub destrukcja głębokich tkanek stopy z neuropatią lub chorobą naczyń obwodowych w kończynie dolnej u chorych na cukrzycę.[4,7] Nieleczony Zespół Stopy Cukrzycowej (ZSC, DFS – Diabetic Food Syndrome) prowadzi do nieodwracalnych zmian w kończynach dolnych, takich jak deformacje, utrata funkcji podporowych, przewlekłe i trudne do wyleczenia stany zapalne kości, zmiany martwicze i zgorzelinowe stopy, a także do amputacji kończyny, a następnie do przedwczesnego zgonu chorego. Wszystkie typy DFS wiążą się z wysokim ryzykiem trwałego kalectwa i zwiększonej śmiertelności.

Aby terapia była skuteczna

Szacuje się, że w Polsce przeprowadza się rocznie ponad 4500 dużych amputacji u pacjentów z cukrzycą i DFS.[6] Jednak z uwagi na brak dokładnych rejestrów i specyfikę danych Narodowego Funduszu Zdrowia liczba ta jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Do góry