Aktualności

Wydarzyło się w diabetologii

Opracował Ryszard Sterczyński

RZECZNIK PYTA

Po ogłoszeniu raportu NIK na temat zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy, który wykazał, że sytuacja w tym zakresie jest wysoce niezadowalająca, rzecznik praw pacjenta zwrócił się do ministra zdrowia o przyspieszenie opracowania kompleksowego programu w tej dziedzinie. Rzecznika zainteresowało także stanowisko resortu zdrowia w sprawie wyodrębnienia porady edukacyjnej jako świadczenia dla pacjentów z cukrzycą i ich rodzin. Zapytał również, czy przewidywane jest wdrożenie w POZ diagnostyki tej choroby dla osób z grup ryzyka.

WIĘKSZA ROLA PIELĘGNIARKI

Porada pielęgniarska to świadczenie, które jeszcze w tym roku powinno trafić do koszyka świadczeń zdrowotnych.

Szacuje się, że pielęgniarki mogłyby zastąpić lekarzy aż w 30 proc. porad. Do  ich zadań mogłyby należeć: badania kontrolne, pomiary, przedłużanie recept, a w razie potrzeby oczywiście kierowanie do lekarza. Takie świadczenie powinno być wyodrębnione i wycenione. Doświadczenia innych krajów dowodzą, że zwiększenie roli pielęgniarki w leczeniu chorób przewlekłych usprawnia opiekę nad chorymi.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

RZECZNIK PYTA

Po ogłoszeniu raportu NIK na temat zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy, który wykazał, że sytuacja w tym zakresie jest wysoce [...]

WIĘKSZA ROLA PIELĘGNIARKI

Porada pielęgniarska to świadczenie, które jeszcze w tym roku powinno trafić do koszyka świadczeń zdrowotnych.

CHOROBA NIE PRZESZKADZA

W sierpniu diabetycy mogli udowodnić, że choroba nie przeszkadza w uprawianiu sportu. Drużyna złożona właśnie z osób z cukrzycą wzięła udział [...]

UWAGA NA DIETĘ KETOGENNĄ

Wielu chorych na cukrzycę sięga po diety niskowęglowodanowe. Ograniczenie węglowodanów poniżej 50, a szczególnie poniżej 25 g dziennie, powoduje szybkie wystąpienie [...]

ASOS DLA SENIORA

W Krakowie przy ul. Szlak rozpoczęło działalność Centrum Seniora Diabetyka dla osób powyżej 60. r.ż. Diabetycy mogą tam bezpłatnie uzyskać porady [...]

CZAS NA PRZESZCZEPianie WYSP

W Polsce nie przeszczepia się obecnie wysp trzustkowych. Wkrótce jednak sytuacja ma się zmienić. Do takich zabiegów przygotowuje się Uniwersyteckie Centrum [...]

Do góry